Uudet hinnastot astuvat voimaan 1.1.2020

Suomen kaasumarkkinat uudistuvat, kun maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle 1.1.2020 EU:n sisämarkkinasäännösten ja maakaasumarkkinalain mukaisesti.

Samaan aikaan kaasumarkkinat monipuolistuvat, kun maakaasua aletaan saada Imatran rajapisteen lisäksi Baltiasta uuden Balticconnector-yhdysputken kautta.

Muutoksella ei ole vaikutusta liittymissopimuksiin

Uudessa markkinassa kaasun myynti- ja verkkopalvelut eriytetään toisistaan.  Paikallinen jakeluverkonhaltija vastaa kaasunsiirrosta ja kulutuksen mittaamisesta, eli asiakkaalle tarjottavasta verkkopalvelusta, ja laskuttaa tästä. Palvelu jatkuu asiakkaan voimassa olevien verkkopalvelu- tai toimitussopimusten mukaisesti.

Uudessa markkinassa asiakas, jolla on päivittäin etäluettava mittari, voi kilpailuttaa kaasunhankintansa, eli valita haluamansa kaasutuotteen nykyiseltä tai uudelta kaasun vähittäismyyjältä.

Markkinalla toimivien vähittäismyyjien tulee olla rekisteröityjä, ja niiltä edellytetään sopimuksia muiden markkinaosapuolien (järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ja shipperi) kanssa, jotta kaasun toimitus asiakkaalle voi toteutua.

Vähittäismyyjän lasku sisältää toimitetun kaasun määrän ja jatkossa myös sen siirtämisen siirtoverkosta jakeluverkkoon.

Vähittäismyyjää tai kaasutuotetta vaihdettaessa solmitaan uusi myyntisopimus, jolloin vanha myyntisopimus päättyy. Nykyinen myynti- tai toimitussopimus jää voimaan, jos asiakas ei tee uutta myyntisopimusta.

Laskutus perustuu ylempään lämpöarvoon

EU-säädöksiin perustuen käytetty kaasu mitataan ja laskutetaan 1.1.2020 alkaen ylemmässä lämpöarvossa aiemmin käytetyn alemman lämpöarvon sijaan.

Ylemmän lämpöarvon mukaan laskettuna yhdessä kuutiometrissä kaasua on 1,1088 kertaa niin paljon lämpöenergiaa kuin alemman lämpöarvon mukaan.

Käytännössä kaasun yksikköhinta (€/MWh) laskee 10,88 prosenttia, mutta kaasua kuluu MWh-yksiköllä mitattuna 10,88 prosenttia enemmän. Muutoksella ei siis ole vaikutusta kaasun käyttökustannukseen.

Se tarkoittaa kuitenkin, ettei vuoden 2019 hintoja voi suoraan verrata vuoden 2020 hintoihin muuntamatta niitä ensin ylempään lämpöarvoon.

Kaasun verotuskäytännöt pysyvät ennallaan vielä vuoden 2020 ajan ja perustuvat alempaan lämpöarvoon. Täten vuoden 2020 ajan kaasulaskuissa ilmoitetaan sekä ylempi että alempi lämpöarvo. Verot laskuttaa jakeluverkonhaltija.

Yleiset sopimusehdot on päivitetty

Osana markkinauudistusta on päivitetty Energiaviraston hyväksymät yleiset sopimusehdot, jotka tulevat voimaan 1.1.2020. Ehtoja sovelletaan sekä uusiin että voimassa oleviin sopimuksiin. Muutos ei edellytä toimenpiteitä.

Yleiset kaasun myyntiehdot 1.1.2020

Liittymisehdot 1.1.2020

Verkkopalveluehdot 1.1.2020

Päivitetyt hinnastot astuvat voimaan tammikuussa

Uudet hinnastot astuvat voimaan 1. tammikuuta ja ne ovat jo ladattavissa linkeistä alla:

Gourmet 1.1.2020

Kotikokki 1 ja Kotiliesi kiinteä 1.1.2020

Kotikokki 2 1.1.2020

Kotikulta ja Bio-Kotikulta 1.1.2020

Tempo 1.1.2020

Tehotempo 1.1.2020

TempoHuippu 1.1.2020

Asiakaspalvelumme vastaa mielellään mahdollisiin tiedusteluihinne arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 10-16. Puhelinnumero on 020 690 027 ja sähköpostiosoite asiakaspalvelu( at) aurisenergia.fi.

Extranet eli SKFlow sijaitsee verkkosivuillamme

SKFlow-palvelumme käyttäjien on mahdollista seurata sopimus- ja kulutustietojaan käyttöpaikkakohtaisesti. Myös viimeisimpien laskujen tietoihin pääsee tutustumaan palvelun kautta helposti.

Palveluun kirjautumiseen tarvitsee asiakasnumeron ja käyttöpaikan numeron, jotka löytyvät viimeisimmältä laskulta. Jos asiakasnumerolla on useita käyttöpaikkoja, yhden käyttöpaikan numeron syöttäminen riittää.

Palveluun pääset osoitteesta asiakas.suomenkaasuenergia.fi

Kaasu tulevaisuuden energiajärjestelmässä

Maakaasun rinnalle tulee jatkuvasti lisää uusiutuvaa kaasua, sillä kotimaisen ja paikallisesti tuotetun biokaasun tarjonta sekä kysyntä kasvavat.

Kaasun puhtaus on suuri etu ratkottaessa ilmasto- ja ympäristöhaasteita. Ilmanlaatua huonontavat hiukkas- ja muut lähipäästöt saadaan maa- ja biokaasulla nollattua. Biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat erittäin alhaiset, ja myös maakaasulla ne ovat huomattavasti muita fossiilisia polttoaineita matalammat.

Kaasu sopii hyvin myös erilaisiin hybridimalleihin, jotka ovat yleistymässä. Näissä malleissa useita energianlähteitä yhdistetään mahdollisimman suuren energia- ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Kaasu sopii hyvin yhteen esimerkiksi lämpöpumppujen ja aurinkoenergian kanssa ja tasaa hyvin tuulisähkön tuotantoa.