Sähköön perustuvat teknologiat

Sähköön perustuvat teknologiat

Yhteiskuntamme sähköistyy vauhdilla. Lämmöntuotannossa lämpöpumput yleistyvät niin pienissä kuin suurissa käyttökohteissa, ja liikenteessä sähköautoista on nopeasti tulossa valtavirtaa. Myös teollisuus etsii sähköstä keinoja vähentää tuotantonsa päästöjä. Sähkö nähdään hyväksyttävänä sekä ennen kaikkea tiukentuneisiin ympäristö- ja kestävyystavoitteisiin sopivana vaihtoehtona.

Sähkön hyväksyttävyyttä niin teollisuuden kuin kuluttajien silmissä lisää se, että uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Erityisesti tuulivoiman sekä aurinkosähkön määrä on noussut reippaasti niiden tuotantokustannusten laskemisen myötä. Valtaosa Eurooppaan tulevasta uudesta sähköntuotantokapasiteetista perustuu nimenomaan aurinkoon ja tuuleen.

Sähköön perustuva lämmön- ja höyryntuotanto

Sähkö tarjoaa jo nyt teollisuuden lämmöntuotantoon kilpailukykyisen vaihtoehdon, muun muassa hukkalämpöjen talteenoton ja lämpöpumppujen hyödyntämisen kautta. Biokaasu voi toimia varteenotettavana vaihtoehtona näiden ratkaisujen rinnalla tai vara- ja huippulämmöntuotannossa.


Teollisuudessa on nähtävissä lisääntynyttä kiinnostusta sähköön perustuvaan höyryntuotantoon. Suomessa teollisuuden sähköistymistä tukee energiaintensiivisen teollisuuden energiaverosta saamien palautusten leikkaaminen. Veronpalautukset poistuvat kokonaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämän lisäksi useilla kaukolämpöyhtiöillä on vireillä sähkökattiloihin perustuvia investointeja.

Lämpöpumput

Auris Energian lämpöpumppuihin perustuva hybridiratkaisu on helppo tapa hankkia lämpöenergiaa palveluna. Palvelumme avulla pienennät lämmityksen kustannuksia, päästöjä sekä ostoenergian määrää. Kohteissamme lämmitysenergian tarpeesta jopa 70–80 prosenttia tuotetaan lämpöpumpuilla, mikä pienentää ostoenergian määrää merkittävästi.

Palvelumme soveltuu erityisesti keskisuurille ja suurille kiinteistöille sekä teollisuudelle.

Hukkalämmön talteenotto

Energiapalvelukohteissamme jopa 80%:ia lämmitysenergiasta tuotetaan ensisijaisesti kierrättämällä poistoilmalämpöä lämpöpumppujen avulla takaisin lämmityskiertoon. Näin ostoenergian määrä laskee.

Kohotamme kohteidesi lämmityksen energiatehokkuuden huippuunsa ja vastaamme lämmitysjärjestelmän toimivuudesta 24/7. Tarjoamme palveluamme yrityksille ja isoille asunto-osakeyhtiöille.

Sähköön perustuva höyryntuotanto

Teollisuudessa on nähtävissä lisääntynyttä kiinnostusta sähköön perustuvaan höyryntuotantoon. Tuotamme höyryä tarvittaessa isoilla tehoilla ja vaativiinkin olosuhteisiin, kuten elintarviketeollisuudelle. Asiakkuuksiemme höyryteho on tyypillisesti 5–20 MW ja energiamäärät 10–65 GWh vuodessa.

Geotermiset lämpökaivot

Uutena sähköistykseen liittyvänä energiatehokkaina ratkaisuna ovat yleistymässä noin 1–2 kilometrin syvyyteen porattavat keskisyvät geotermiset lämpökaivot. Ne tarvitsevat perinteistä maalämpöä vähemmän tilaa, eli soveltuvat erityisen hyvin tiiviisiin kaupunkeihin. Geolämpö sopii erityisesti suurille kiinteistömassoille, kuten kauppakeskuksille tai kokonaisille kortteleille.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin myyjämme ottavat sinuun yhteyttä!