Tiesitkö, että voimme puolittaa hiilidioksidi­päästösi?

Energiantuotannon päästöjen vähentäminen

Maailman on luovuttava hiilestä energiantuotannossa
ja puolitettava kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa nykyisten energialähteiden käytöstä syntyvien päästöjen välitöntä vähentämistä sekä päästöttömien energialähteiden kehittämistä samanaikaisesti.

Autamme sinua ratkaisemaan kriittiset haasteet. Tarjoamme riippumatonta neuvontaa energiatehokkuuden kasvattamiseen ja samalla tehostamme toimintaasi puhtaimmalla mahdollisella energialla.

Millä keinoin kohti hiilineutraaliutta?

Hiilineutraalit ratkaisut perustuvat yhä enemmän sähköön. Toimivuutensa todistaneet lämpö­pumput ovat yksi käytetyimmistä teknologioista, useimpien polttamisen perustuvien energiamuotojen kohdatessa haasteita.

50%

vähemmän ostoenergiakäyttöä

60%

vähemmän päästöjä

Siirtymällä kaasusta kaasulämpöpumppuyhdistelmään, ostoenergiakäyttö vähenee vuodessa 50% ja päästöt 60%.

Siirtymällä maakaasusta biokaasuun hiilineutraalius saavutetaan välittömästi.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Katso kuinka paljon vähennät CO2 -päästöjä, kun korvaat osan maakaasusta biokaasulla.
Esimerkissä kokonaiskulutus on 1 000 MWh/vuosi.

VALITSE BIOKAASUN PROSENTTIOSUUS:

MWh
MWh
=
tonnia / CO2

Haluatko kuulla lisää biokaasusta? Jätä sähköpostiosoitteesi niin myyjämme voivat ottaa sinuun yhteyttä!

Tulevaisuuden energiaa, jo tänään

TUNNISTAMME PUHTAIMMAN ENERGIARATKAISUN

Teknologianeutraalina ja energiamuotoriippumattomana toimijana räätälöimme ratkaisumme jokaisen asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin. Käytämme mm. lämpöpumppuja, energiankierrätystä, biokaasua sekä QHeatin uusiutuvaa geotermistä energiaa keskisyvillä lämpökaivoilla.

TARJOAMME SEN PALVELUNA

Teemme kaikki energiantuotantoon tarvittavat laiteinvestoinnit ja tarjoamme tuotetun energian palveluna. Osana avaimet käteen palveluitamme, vastaamme energiajärjestelmän valvonnasta, huollosta ja korjauksesta.

PARANNAMME ENERGIATEHOKKUUTTA

Autamme asiakkaitamme energia- ja kustannustehokkuuden parantamisessa sekä vähennämme energiasta syntyviä päästöjä.

Lupaamme tyypilliselle Energiapalveluiden asiakkaalle 50 % vähennyksen CO2
-päästöihin sekä ostoenergian määrään ensimmäisen yhteistyövuoden aikana.

PUHTAAMMAN YHTEISKUNNAN PUOLESTA

Työskentelemme päivittäin puhtaamman yhteiskunnan puolesta auttamalla yrityksiä saavuttamaan CO2-päästövähennystavoitteensa. Lupaamme puolittaa energiapalveluasiakkaidemme hiilidioksidipäästöt ensimmäisen vuoden aikana.

PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEEN KÄYTÄMME MM. NÄITÄ KEINOJA:

  • Energian alkukartoitus
  • Energiankierrätys
  • Teknologian ja laitteiden optimointi, parantaminen tai vaihtaminen
  • Uuden energiamuodon valinta (lämpökaivo, biokaasu jne.)
  • Energiankäytön optimointi

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin myyjämme ottavat sinuun yhteyttä!