Teollisuuden energiatehokkuus

Teollisuuden energiatehokkuus

Teollisuuden energiatehokkuutta voidaan parantaa kiinteistön lämmityksen tehostamisella, tuotantotapojen optimoinnilla sekä energian kierrätyksellä.

Auris Energia tarjoaa riippumatonta neuvontaa energiatehokkuuden kasvattamiseen ja samalla tehostaa yritysten toimintaa puhtaimmalla mahdollisella energialla.

Prosessiteollisuuden energiatehokkuus

Teollisuuden energiansäästömahdollisuudet liittyvät lämmityksen lisäksi tuotantotapojen optimointiin. Kartoitamme parhaat tavat saavuttaa säästöjä vertailemalla eri energia­muoto­jen hyötysuhteita. Esimerkiksi höyryn tuottaminen on usein tehokkaampaa kaasulla kuin sähköllä.

Selvitämme myös energiantuotossa käytettävän laitteiston tarjoamat mahdollisuudet. Esimerkiksi höyrykattila voi tuottaa tuotannossa tarvittavan energian lisäksi myös kiinteistön tarvitseman lämmön.

Tyypillisimmät energiatehokkuuden keinot:

  • Tuotantotavan muutos prosesseissa 
  • Hyötysuhteen optimointi
  • Laitteiden päivitys ja uudistaminen
  • Energiamuodon vaihtaminen

Energiankäytön optimointi

Auris Energia yhdistelee tarjoomassaan useampaa eri energian tuotantomuotoa kunkin asiakkaan tavoitteiden pohjalta. Esimerkiksi yhdistämällä sähkön ja kaasun teollisuuden energiantuotannossa, voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Tällaisella energialähteiden yhdistelmällä voi hallita sähkömarkkinan erityispiirrettä, eli sähkön tuntihinnan määräytymistä kalleimman tuotantomuodon mukaan ja tästä seuraavia merkittäviä vuorokauden sisäisiä hintavaihteluita.

Energiantuotannon optimointi polttoaineiden hintojen mukaan minimoi asiakkaan energiakustannukset. Lisäksi se tuo kustannuksiin ennustettavuutta ja vähentää ennakoimattomia riskejä, kun energiakustannukset eivät määräydy vain yhden energialähteen hintavaihtelujen perusteella.

Energian kierrätys

Teollisuuden prosesseissa voidaan säästää energiaa myös energian kierrätyksellä. Tuotannosta tulevalla lämmöllä voidaan esimerkiksi lämmittää vettä, jolla voidaan lämmittää kiinteistöä. Hukkalämpö tulee ottaa talteen mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Auris Energian energiankierrätyksen ratkaisuja ei ole sidottu tiettyyn teknologiaan, vaan etsimme aina kohteeseen sopivimman kokonaisuuden. Ensin kartoitamme ylijäämälämmön syntykohteen, kuten vaikkapa poistohöyryn, jätevedet tai prosessikaasut. Tämän jälkeen analysoimme mahdollisen käyttökohteen ja teknologian, joilla hukkalämpö tai ylijäämälämpö voidaan kierrättää.

Tulevaisuuden energiaa, jo tänään

TUNNISTAMME PUHTAIMMAN ENERGIARATKAISUN

Teknologianeutraalina ja energiamuotoriippumattomana toimijana räätälöimme ratkaisumme jokaisen asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin. Käytämme mm. lämpöpumppuja, energiankierrätystä, biokaasua sekä QHeatin uusiutuvaa geotermistä energiaa keskisyvillä lämpökaivoilla.

TARJOAMME SEN PALVELUNA

Teemme kaikki energiantuotantoon tarvittavat laiteinvestoinnit ja tarjoamme tuotetun energian palveluna. Osana avaimet käteen palveluitamme, vastaamme energiajärjestelmän valvonnasta, huollosta ja korjauksesta.

PARANNAMME ENERGIATEHOKKUUTTA

Autamme asiakkaitamme energia- ja kustannustehokkuuden parantamisessa sekä vähennämme energiasta syntyviä päästöjä.

Lupaamme tyypilliselle Energiapalveluidemme asiakkaalle 50 % vähennyksen CO2-päästöihin sekä ostoenergian määrään ensimmäisen yhteistyövuoden aikana.

Auris Energia energiakumppanina

Tarjoamme jokaiselle yritykselle parhaan tavan vähentää päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta. Tunnistamme, toimitamme ja optimoimme teknologia- ja energiamuotoriippumattomia ratkaisuja ja teemme vaaditut investoinnit.

Energiatehokkuuden parantamiseen käytämme mm. näitä keinoja:

  • Energiankäytön alkukartoitus
  • Lämmitysjärjestelmän ja -laitteiden investoinnit
  • Energiatehokkuuden optimointi
  • Ostoenergiamäärän optimointi
  • Lämmitysjärjestelmän ja lämmöntuotannon valvonta
  • Lämmitysjärjestelmän käyttö, ylläpito ja huolto

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin myyjämme ottavat sinuun yhteyttä!