Kiinteistöjen energiatehokkuus

Kiinteistöjen energiatehokkuus

Energian hintataso on noussut Euroopassa merkittävästi energiakriisin myötä. Energiatehokkuudesta onkin tullut entistä tärkeämpää, kun energiakustannukset lisääntyvät, energiamarkkinoiden ennustaminen on haastavampaa ja ilmastoneutraaliustavoitteet kovenevat.

Auris Energia tarjoaa riippumatonta neuvontaa energiatehokkuuden kasvattamiseen ja samalla tehostaa kiinteistöjen toimintaa puhtaimmalla mahdollisella energialla – joustavasti ja luotettavasti.

Kiinteistöjen lämmityksen tehostaminen

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen aloitetaan energiankäytön alkukartoituksella. Useimmiten säästöjä saadaan aikaan yleisillä lämmityksen säästötoimilla, kuten ikkunoiden ja ovien tiivistyksillä, sisälämpötilan alentamisella, ilmanvaihdon optimoinnilla, sähkön säästämisellä sekä hukkalämmön talteenotolla. Kun tarvittavat lämmityksen säästötoimenpiteet on toteutettu, voidaan seuraavana optimoida kiinteistöjen lämmitykseen käytettävää ostoenergiaa ja arvioida lämmityslaitteiden mitoitusta uudelleen.

Kiinteistöjen lämmityslaitteiden mitoitus

Energiatehokkuuden optimoinnissa kiinteistön olemassa oleva tekninen laitteisto analysoidaan ja kiinteistön vuosittainen lämmönkulutus lasketaan. Laskelman perusteella voidaan arvioida, onko nykyinen laitteisto mitoitettu oikein. Joissain tapauksissa laitteisto on jopa liian suuri kiinteistön lämmönkulutusta ajatellen. Mitoitusta voidaan tehdä mm. kohteen teknisen huipputehon tai todellisen lämmön vuosikulutuksen mukaan.

Lämmityslaitteiden mitoitukseen kuuluu myös kohteeseen sopivan lämmityslaitteistoyhdistelmän löytäminen. Kiinteistöjen lämmityksessä suositaan nykyisin yhä enemmän hybridilämmitysjärjestelmiä, jossa yhdistetään useita kohteeseen parhaiten sopivia energiamuotoja ja laitteistoja. Olemassa olevien laitteiden rinnalle voidaan tuoda energiatehokkuutta parantavia keinoja. Useissa kiinteistökohteissamme lämmitysenergian tarpeesta jopa 70–80 prosenttia tuotetaan lämpöpumpuilla, mikä pienentää ostoenergian määrää merkittävästi.

Energian käytön optimointi

Eri energiamuotoja yhdistämällä ja optimoimalla tuotantoa niiden välillä varmistamme, että asiakkaamme saavuttavat tavoitteensa. Optimoinnilla voimme pienentää energiakustannuksia, ostoenergian määrää sekä hiilidioksidipäästöjä. Energiaoptimointia voi tehdä esimerkiksi kuukausi-, päivä- tai tuntitasolla, asiakkaan tarpeen mukaan.

Tulevaisuuden energiaa, jo tänään

TUNNISTAMME PUHTAIMMAN ENERGIARATKAISUN

Teknologianeutraalina ja energiamuotoriippumattomana toimijana räätälöimme ratkaisumme jokaisen asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin. Käytämme mm. lämpöpumppuja, energiankierrätystä, biokaasua sekä QHeatin uusiutuvaa geotermistä energiaa keskisyvillä lämpökaivoilla.

TARJOAMME SEN PALVELUNA

Teemme kaikki energiantuotantoon tarvittavat laiteinvestoinnit ja tarjoamme tuotetun energian palveluna. Osana avaimet käteen palveluitamme, vastaamme energiajärjestelmän valvonnasta, huollosta ja korjauksesta.

PARANNAMME ENERGIATEHOKKUUTTA

Autamme asiakkaitamme energia- ja kustannustehokkuuden parantamisessa sekä vähennämme energiasta syntyviä päästöjä.

Lupaamme tyypilliselle Energiapalveluidemme asiakkaalle 50 % vähennyksen CO2-päästöihin sekä ostoenergian määrään ensimmäisen yhteistyövuoden aikana.

Auris Energia energiakumppanina

Tarjoamme jokaiselle yritykselle parhaan tavan vähentää päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta. Tunnistamme, toimitamme ja optimoimme teknologia- ja energiamuotoriippumattomia ratkaisuja ja teemme vaaditut investoinnit.

Energiatehokkuuden parantamiseen käytämme mm. näitä keinoja:

  • Energiankäytön alkukartoitus
  • Lämmitysjärjestelmän ja -laitteiden investoinnit
  • Energiatehokkuuden optimointi
  • Ostoenergiamäärän optimointi
  • Lämmitysjärjestelmän ja lämmöntuotannon valvonta
  • Lämmitysjärjestelmän käyttö, ylläpito ja huolto

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin myyjämme ottavat sinuun yhteyttä!