Energia­optimointi

Energiankäytön optimointi

Energian hintataso on noussut Euroopassa merkittävästi energiakriisin myötä. Energiankäytön optimoinnista onkin tullut entistä tärkeämpää, kun energiakustannukset lisääntyvät, energiamarkkinoiden ennustaminen on haastavampaa ja ilmastoneutraaliustavoitteet kovenevat.

Energiaoptimointi pienentää riskejä, kun kustannuksissa ei olla yhden tuotantomuodon hintavaihtelujen armoilla. Eri energiamuotoja yhdistämällä ja niiden välillä optimoimalla voidaan myös vähentää kustannuksia merkittävästi.

Energiankäytön optimointi hintojen mukaan

Auris Energia yhdistelee tarjoomassaan useampaa eri energian tuotantomuotoa kunkin asiakkaan tavoitteiden pohjalta. Esimerkiksi yhdistämällä sähkön ja kaasun teollisuuden energiantuotannossa, voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Tällaisella energialähteiden yhdistelmällä voi hallita sähkömarkkinan erityispiirrettä, eli sähkön tuntihinnan määräytymistä kalleimman tuotantomuodon mukaan ja tästä seuraavia merkittäviä vuorokauden sisäisiä hintavaihteluita.

Energiantuotannon optimointi polttoaineiden hintojen mukaan minimoi asiakkaan energiakustannukset. Lisäksi se tuo kustannuksiin ennustettavuutta ja vähentää ennakoimattomia riskejä, kun energiakustannukset eivät määräydy vain yhden energialähteen hintavaihtelujen perusteella. Esimerkiksi sähkönkulutuksen optimoinnista hyötyy koko sähkömarkkina, kun kulutusta siirtyy hintapiikkien aikana muihin energiantuotantomuotoihin.

Me Auris Energialla uskommekin, että useiden energiantuotantomuotojen yhdisteleminen sekä energian tuottaminen sähköllä ovat kasvavia ilmiöitä. Niiden avulla asiakkaat saavat toimintaansa paitsi joustavuutta, myös ennakoitavuutta sekä päästövähennyksiä.

Miten teemme optimointia?

Eri energiamuotoja yhdistämällä ja optimoimalla tuotantoa niiden välillä varmistamme, että asiakkaamme saavuttavat tavoitteensa. Optimoinnilla voimme pienentää energiakustannuksia, ostoenergian määrää sekä hiilidioksidipäästöjä. Energiaoptimointia voi tehdä esimerkiksi kuukausi-, päivä- tai tuntitasolla, asiakkaan tarpeen mukaan.

Useita energialähteitä yhdistävä energiantuotanto yleistyy. Uudet hybridienergiajärjestelmät ovat monimutkaisempia käyttää ja vaativat ammattitaitoista osaamista ja jatkuvaa optimointia niistä saatavien hyötyjen maksimoimiseksi. Me tunnistamme, toimitamme ja optimoimme teknologia- ja energiamuotoriippumattomia ratkaisuja ja teemme vaaditut investoinnit, jotta asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Esimerkki kolmen energiamuodon välillä tehtävästä optimoinnista

ENERGIANKÄYTÖN OPTIMOINTI PALVELUNA

Jokainen yritys tarvitsee juuri omiin tarpeisiinsa sopivan energiaratkaisun. Myös energiankäytön optimoinnin tavoitteet vaihtelevat yrityksestä toiseen. Tarjoamme riippumatonta neuvontaa energiatehokkuuden kasvattamiseen ja samalla tehostamme toimintaasi puhtaimmalla mahdollisella energialla.

OPTIMOIMME ENERGIANTUOTANTOA JA -KÄYTTÖÄ AINA JUURI SINUN TAVOITTEIDESI MUKAISESTI. NIITÄ VOIVAT OLLA ESIMERKIKSI:

  • Alhaisin mahdollinen energian hinta
  • Suurin energiatehokkuus
  • Pienin ostoenergian määrä, riippumatta hinnasta
  • Pienin hiilidioksidipäästö

TUNNISTAMME PUHTAIMMAN ENERGIARATKAISUN

Teknologianeutraalina ja energiamuotoriippumattomana toimijana räätälöimme ratkaisumme jokaisen asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin. Käytämme mm. lämpöpumppuja, energiankierrätystä, biokaasua sekä QHeatin uusiutuvaa geotermistä energiaa keskisyvillä lämpökaivoilla.

TARJOAMME SEN PALVELUNA

Teemme kaikki energiantuotantoon tarvittavat laiteinvestoinnit ja tarjoamme tuotetun energian palveluna. Osana avaimet käteen palveluitamme, vastaamme energiajärjestelmän valvonnasta, huollosta ja korjauksesta.

PARANNAMME ENERGIATEHOKKUUTTA

Autamme asiakkaitamme energia- ja kustannustehokkuuden parantamisessa sekä vähennämme energiasta syntyviä päästöjä.

Lupaamme tyypilliselle Energiapalveluidemme asiakkaalle 50 % vähennyksen CO2-päästöihin sekä ostoenergian määrään ensimmäisen yhteistyövuoden aikana.

Tehtaan energiaoptimointi

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin myyjämme ottavat sinuun yhteyttä!