Geoterminen energia

Geoterminen energia keskisyvillä lämpökaivoilla

Meiltä voit hankkia palveluna lähes päästötöntä lämpöä, jäähdytystä ja energian kausivarastointia, jotka on tuotettu QHeatin kehittämällä keskisyvällä maalämmöllä.

QHeatin teknologia perustuu noin 1000–3000 metriä syviin lämpökaivoihin, jotka käyttävät hyväkseen uusiutuvaa geotermistä lämpöenergiaa. Tämä on erityisesti suurille kiinteistömassoille soveltuva ja samalla ilmastonmuutosta torjuva tapa tuottaa energiaa.

QHeatin teknologian avulla maalämpö sekä energiavarastot on mahdollista tuoda tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, missä isoille kaivokentille ei ole tilaa ja maan hinta on korkea. Yksi keskisyvä lämpökaivo tarvitsee vain noin neliömetrin verran tilaa ja riittää jopa kokonaisen korttelin lämmittämiseen.

Geoterminen energia on lähes päästötöntä

QHeatin järjestelmä tuottaa uusiutuvaa geotermistä energiaa innovatiivisella teknologialla, keskisyviä lämpökaivoja hyödyntämällä. Noin 2 000 metriä syviä, geotermistä energiaa tuottavia lämpökaivoja voi hyödyntää myös jäähdytykseen ja energian varastoimiseen.

Kaivoon liittyvä lämpöverkko mahdollistaa myös hukkalämmön hyödyntämisen kiinteistön sisällä. QHeatin ratkaisun avulla kiinteistön CO2-päästöjä voidaan vähentää jopa 95 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Näin QHeatin ratkaisu toimii

QHeat-konsepti poikkeaa tavallisesta maalämmöstä eri tavoin.

Merkittävin ero on se, että QHeat-konseptin mukaiset lämpökaivot ulottuvat tavallista maalämpöä huomattavasti syvemmälle, 1000-2000 metrin syvyyteen. Tässä syvyydessä lämpötilat ovat merkittävästi korkeampia, mikä puolestaan mahdollistaa suuremman energiamäärän tuottamisen.

Perinteinen maalämpö:

  • Kaivot noin 150 – 250m syviä
  • Tarvitaan usein noin 15-20m vaikutusalue ympärillä
  • Voidaan lämmittää yksittäisiä kiinteistöjä
  • Tarvitaan useita kaivoja, mikäli halutaan lämmittää suuria kiinteistömassoja

QHeatin Keskisyvä maalämpö:

  • Kaivot ulottuvat syvemmälle 1 000 – 2 000m syvyyteen
  • Vaikutusalue vain 2m kaivon ympärillä
  • Yhdellä kaivolla voidaan tuottaa suuria energiamääriä ja lämmittää kokonaisia kortteleita

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin myyjämme ottavat sinuun yhteyttä!