Vastuullisuus - ESG

Auris Energian vastuullisuus

Uskomme Auris Energian -konsernissa, että tehokkain tapa siirtyä kohti päästötöntä yhteiskuntaa on auttaa yrityksiä vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja kasvattamaan energiatehokkuuttaan joka päivä. Jotta yritykset pysyvät kilpailukykyisinä ja koko yhteiskunta voi siirtyä kohti puhtaampaa tulevaisuutta, tarvitsemme jatkuvasti parempaa, kokonaisvaltaista energiatehokkuutta sekä puhtainta mahdollista energiaa, johon voi luottaa aina. Tämä ohjaa konsernimme toimintaa tänään ja tulevaisuudessa.

Hiilineutraalin tulevaisuuden varmistaminen tässä ja nyt on ihmiskunnan kohtalonkysymys.
Yrityksillä on tähän ratkaisuja, joilla on suuri vaikutus. Ilman kilpailukykyä ei yksikään yritys kuitenkaan voi ilmastonmuutokselle juuri mitään.

Päästöjen vähentäminen ulottuu konsernissa sekä omaan että asiakkaidemme toimintaan. Tällä hetkellä maa- ja biokaasu on merkittävin yrityksemme hyödyntämä energialähde. Tulevaisuuden kasvua haemme erityisesti vähäpäästöisistä energiamuodoista, kuten geotermisestä lämmöstä, maalämmöstä ja muista lämpöpumppuihin ja energiatehokkuuden parantamiseen perustuvista ratkaisuista. Lisäksi uskomme siihen, että kaasuliiketoiminta muuttuu vähitellen entistäkin vähäpäästöisemmäksi muun muassa biokaasun ja lähitulevaisuudessa myös uusiutuvan metaanin osuuden kasvaessa.

Tunnistamme jokaiselle asiakkaallemme puhtaimmat ja tehokkaimmat energiamuodot heidän nykytilanteensa ja tavoitteidensa pohjalta ja toimitamme energian palveluna energiatehokkuutta jatkuvasti parantaen. Olemme teknologiariippumaton energianmyyjä ja -jakelija, mikä mahdollistaa aidosti asiakkaan kannalta parhaan ratkaisun valitsemisen.

”Jotta yritykset pysyvät kilpailukykyisinä ja koko yhteiskunta voi siirtyä kohti
puhtaampaa tulevaisuutta, tarvitsemme jatkuvasti parempaa, kokonaisvaltaista energiatehokkuutta sekä puhtainta mahdollista energiaa, johon voi luottaa aina.”

Vastuullamme on taata työntekijöillemme turvalliset työskentelyolosuhteet. Turvallisuus vaatii alallamme erityistä huomiota, sillä kaasujen käsittely lämmön ja höyryn tuotantolaitoksilla sisältää aina riskejä. Kattavan turvallisuuskoulutuksen ja laajan työterveyden lisäksi henkilöstömme on sitoutettu turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen suorituspohjaisella palkitsemisjärjestelmällä.

Ukrainan sota on inhimillinen kriisi, jollaista Eurooppa ei ole kohdannut 75 vuoteen eli sitten toisen maailmansodan. Sota haastaa myös SK-konsernin ja sen asiakkaiden päivittäistä liiketoimintaa ennennäkemättömällä tavalla, ja nopeuttaa siirtymistä aikaisempaa toimitusvarmempiin, vähäpäästöisempiin ja vastuullisempiin energiaratkaisuihin. Auris Energian tavoite on, että sen toimittamista polttoaineista ja palveluista kaikki tulisivat vuoden 2022 loppuun mennessä maista, jotka eivät tue sotaa Ukrainassa.

Tuemme toiminnallamme koko yhteiskunnan energiasiirtymää ja pitkällä
aikavälillä teemme omasta liiketoiminnastamme hiilineutraalia.

Tarjoamme yrityksille aina puhtainta mahdollista energiaa. Autamme asiakkaitamme päivittäin päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla aina puhtainta mahdollista energiaa. Energiapalveluidemme avulla asiakkaidemme on mahdollista vähintään puolittaa hiilidioksidipäästönsä vuodessa.

Kasvatamme uusiutuvien kaasujen osuutta myydystä kaasusta. Kasvatamme biokaasun ja muiden uusiutuvien kaasujen osuuden kaikesta myymästämme ja siirtämästämme kaasusta ainakin 50 %:iin vuoteen 2035 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä yli 75 % kaasutuotteistamme on hiilineutraaleja. Tavoitteen saavuttaminen riippuu biokaasun ja muun kestävän tai uusiutuvan kaasun saatavuudesta. Kehitämme kaasujen saatavuutta investoimalla itse uusiin ratkaisuihin ja myös osana Suomen Kansallista vetyklusteria, joka edistää täysimittaista vetytaloutta Suomessa.

Vähennämme metaanipäästöjä kiihtyvästi. Viimeisen viiden vuoden aikana konsernimme on investoinut yli 8 miljoonaa euroa kaasunjakelu-verkostonsa modernisointiin. Näin olemme leikanneet metaanipäästöjämme joka vuosi lähes 20 %:lla. Nykyiset metaanivuotomme ovat alle 1,4 % siirtämästämme kaasusta. Olemme sitoutuneet jatkamaan verkostomme modernisointia, ja vuoteen 2030 mennessä vuotuiset metaanipäästömme ovat alle 0,5 % siirtämästämme kaasusta.

Kehitämme monipuolisempaa ja kestävämpää lämmöntuotantoa. Yli 75% Auris Energia-ratkaisujen (AER) tuottamasta höyrystä ja lämmöstä on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä. Tekno-logianeutraali AER hyödyntää energia- ja lämpöliiketoiminnassaan maa- ja biokaasun lisäksi lämpöpumppuja, geotermistä lämpöä, biomassaa ja muita energiatehokkuutta edistäviä teknologioita.