Tietosuojaseloste

Auris Kaasuenergia Oy

1 Rekisterinpitäjä

Nimi
Auris Energia Oy

Osoite
Pulttikatu 1, 48770 Kotka

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
020 690 02, asiakaspalvelu@aurisenergia.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Laura Piipari

Osoite
Pulttikatu 1

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
asiakaspalvelu(at)aurisenergia.fi, 020690027

3 Rekisterin nimi

Auris Kaasuenergia Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
Asiakassuhteiden hoitaminen, kaasusopimusten ja kaasutoimitusten hallinta, häiriöiden korjaaminen ja kaasunkatkot, luottotietojen tarkastus, laskutus ja perintä, tiedotteet ja uutiskirjeet, markkinointikampanjat ja suoramarkkinointi.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään Auris Kaasunjakelu Oy:n, Auris Kaasuenergia Oy:n ja Auris Energiapalvelut Oy:n asiakkaista. Näitä asiakastietoja keräävät ja käsittelevät em yritykset, sekä mahdolliset asiakkuuksiin liittyviä palveluita toimittavat palveluyritykset. Kerättäväviä henkilötietoja ovat: Asiakkaan nimi, osoite, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, arvioitu vuosikulutus.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään lähtökohtaisesti asiakkaalta itseltään. Asiakastietoja täydennetään tarvittaessa väestötietojärjestelmästä ja Suomen Asiakastieto Oy:stä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakaspalvelua ja laskutusta Auris Energialle tuottaa Elenia Oy. Asiakastietoja luovutetaan siten säännöllisesti Elenialla näissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden käyttöön, ja nämä Elenia Oy:n henkilöt myös keräävät ja ylläpitävät asiakastietoja rekisterissä.

Asiakastietoja luovutetaan saman konsernin sisällä seuraaville yhtiöille: Auris Kaasunjakelu Oy, Auris Kaasuenergia Oy, Auris Energiapalvelut Oy. Asiakastietoja luovutetaan tarvittaessa perintäyhtiölle perintätoimia varten.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta muille tahoille eikä EU:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevän tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan kopioimalla ne säännöllisesti. Fyysinen materiaali (sopimusdokumentit) säilytetään lukitussa paloturvakaapissa.

Asiakastietojen käsittelijäpiiri on rajattu niihin toimihenkilöihin, joiden työtehtävissä tietojen käsittely on välttämätöntä. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Tietoja säilytetään järjestelmässä, jonka pääsynvalvonta ja suojaus on järjestetty asian- ja vaatimusten mukaisesti.

10 Tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö on osoitettava Auris Energia Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(at)aurisenergia.fi tai kirjeitse asiakaspalvelun postiosoitteeseen.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva rekisterissä oleva virheellinen tieto korjatuksi. Pyyntö virheen korjaamiseksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(at)aurisenergia.fi tai kirjeitse asiakaspalvelun postiosoitteeseen.

12 Muut henkilö-tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Kielto tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(at)aurisenergia.fi tai kirjeitse asiakaspalvelun
osoitteeseen.