Suomen Kaasuenergian kaasumarkkinakatsaus

Tämä on ensimmäinen kaasumarkkinakatsauksemme, joilla kerromme kaasumarkkinoiden ajankohtaisista asioista, kaasun hinnan kehityksestä ja uusista kaasun käyttäjistä. Kohderyhmänä ovat isoimmat asiakkaamme, mutta kaasumarkkinakatsaus on hyödyllinen kaikille kaasumarkkinoista ja sen hintakehityksestä kiinnostuneille.

Julkaisemme vastaavia katsauksia jatkossa tilanteen mukaan kolmen tai neljän kuukauden välein.

Suomen kaasumarkkinat avautumassa vuoden päästä

Suomessa maakaasumarkkinat avataan kilpailulle 2020 vuoden alussa. Ensi vuoden ajan toimitaan siis vielä vanhan mallin mukaisesti, jossa maakaasun maahantuonnista, korkeapaineisesta siirrosta ja tukkumyynnistä Suomessa vastaa Gasum ja kaasun jakelusta eri alueilla toimivat maakaasun jakeluyhtiöt tai paikalliset energiayhtiöt. Kaasun jakelua harjoittavia toimijoita on Suomessa noin 20.

Kaasun vähittäismyynnin hinnoittelu ja hinnan kehityksen näkymät vuodelle 2019

Kaasun vähittäismyynnin ja jakelun hinnoittelu on perustunut jo noin 20 vuotta Energiaviraston määrittämään ns. sallittuun tuottotasoon ja julkisiin Energiaviraston hyväksymiin hinnastoihin.

Suomen Kaasuenergian asiakaskunta jakaantuu moneen erilaiseen käyttäjäkuntaan, minkä takia hinnastoja on useita. Hinnastot perustuvat Suomen tukkukaasun hinnoittelussa käytettävään indeksointiin, joka on sidottu öljyn (Brent) ja hiilen maailman markkinahintaan (API2) sekä kotimarkkinoiden perushintaindeksiin (D35). Poikkeuksena tähän ovat Lahti Energian vanhat asiakkaat, joilla kaasun hinta perustuu toistaiseksi kiinteää kaasun hintaan, jonka tasoa tarkastetaan tarpeen mukaan markkinahintojen muutosten mukaan.

Öljyn, hiilen ja kotimarkkinoiden hintaindeksit muuttuvat kuukausittain. Indeksiä laskettaessa käytetään öljylle painoarvo 40 %, hiilelle 30 % ja kotimarkkinoiden perushintaindeksille 30 %, jolloin saadaan kunkin kuukauden painotettu perusindeksi. Varsinainen laskutuksessa käytettävä indeksi (laskutusindeksi) saadaan laskelmalla keskiarvo kuuden edellisen kuukauden painotetuista perusindekseistä. Tällä tavalla kaasun hinta hajautuu kahdelle eri polttoaineelle ja yhdelle perushintaindeksille sekä lisäksi ajallisesti kuuden kuukauden aikajaksolle.

Suomen Kaasuenergian myyntituotteiden hinnastoissa on ilmoitettu ns. kaasun nolla-hinta (perushinta). Kaasulaskun kaasuhinta saadaan, kun kerrotan perushinta laskutusindeksillä.

Kaasun hinnoittelun pohjana olevat indeksit ovat julkisia. Öljyn Brent-laadun ja API2-noteeratun hiilen hinnan kehitystä voi seurata esim. ICE:n sivuilla: Brent Crude Futures sekä API2 Rotterdam Coal Futures. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi D35 löytyy Tilastokeskuksen sivuilta.

Hinnoittelumallin ansiosta kaasun hintakehitys seuraa vaihtoehtoisia polttoaineita pysyen niihin nähden kilpailukykyisenä ja vakaana.

Normaalisti nämä kolme indeksiä liikkuvat eri suuntiin ja eri vauhdilla tasoittaen kaasun hinnan kehitystä. Viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana maailman talouskehitys on ollut voimakasta, minkä johdosta hieman poikkeuksellisesti kaikki kolme indeksiä ovat olleet nousussa. Kaasun kokonaishinta koostuu kaasun myyntihinnan lisäksi kaasun siirrosta ja valmisteverosta. Kaasun hinnan muutoksen vaikutukset kokonaishintaan on 30-40 %.

Talouden kasvuvauhti on hidastunut kesästä lähtien, minkä seurauksena öljyn ja hiilen hinnat ovat kääntyneet laskuun. Tämä on alkanut jo näkyä kaasun hinnassa. Ensi vuoden laskutusindeksiennusteen vuosikeskiarvo pudonnut hyödykkeiden hinnan laskemisen myötä syystalven aikana noin 10-15 %.

Maakaasumarkkinoiden avautuminen 2020

Suomen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun Balticconnector-putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan käyttöön. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maakaasun käyttäjät voivat vapaasti valita kaasun toimittajan.

Kilpailun lisääntyminen millä tahansa markkinalla johtaa yleensä halvempiin hintoihin. Uskomme näin käyvän myös kaasumarkkinoilla.

Kaasua voidaan markkinoiden avautumisen jälkeen myydä erilaisilla jopa asiakaskohtaisesti räätälöidyillä hinnoittelumalleilla, kun nykyisessä mallissa sekä tukku- että vähittäismyyntihintojen on täytynyt olla julkisia ja Energiaviraston hyväksymiä. Muutos mahdollistaa kaasunkäyttäjille kaasun hankkimisen omaan käyttöön parhaiten soveltuvalla hinnoittelulla. Tarjolle on luultavasti tulossa nykyisen indeksipaketin rinnalle uusia vaihtoehtoisia indeksejä ja mahdollisesti myös kiinteitä tuotteita – esimerkiksi niin, että kaasun hinta pysyy samana vuoden ajan.

Valmistautuminen maakaasun markkinoiden avautumiseen on sujunut kaasualalla hyvin, vaikka tekemistä vielä riittääkin. Kuluneen vuoden aikana alan toimijat ja viranomaiset ovat yhteistyössä laatineet markkinasääntöjä ja kehittäneet tukkumarkkinarakennetta maakaasumarkkinalain vaatimusten mukaisiksi. Markkinasäännöt alkavat olla valmiit, mutta viimeisten yksityiskohtien hiominen ja käytäntöön vieminen vaativat vielä paljon työtä.

Olemme osallistuneet aktiivisesti markkinoiden avautumisen kehitystyöhän ja aloittaneet omien kaasun myyntituotteidemme ja jakelutariffiemme uudistustyön. Kaasun tukkusiirron markkinarakenne yksinkertaistuu oleellisesti ja kohtelee jatkossa tukkumarkkinoilla toimivia aikaisempaa tasapuolisemmin.

Yksi merkittävä parannus on kaasun tukkusiirron hinnoittelusta poistuva paikkakuntakohtaiseen kaasuvolyymiin perustuva maksu. Pelkästään tämän muutoksen ansiosta Suomen Kaasuenergian nykyisten asiakkaiden kaasun jakeluhinta laskeenee useita euroja MWh kohden.

Kaiken kaikkiaan markkinoiden avautumisen vaikutukset tuovat  Suomen Kaasuenergian asiakkaille arviomme mukaan noin 10-15 % hyödyn kaasun kokonaistoimituksen hintaan. Tämä parantaa huomattavasti kaasun kilpailukykyä muihin energiavaihtoehtoihin nähden. Näemme markkinoiden avautumisen erittäin myönteisenä asiana ja uskomme avautumisen tuomien hyötyjen ja mahdollisuuksien piristävän kaasumarkkinoita merkittävästi.

Kerromme tulevissa katsauksissamme markkinoiden avautumiseen liittyvien asioiden etenemisestä. Vastaamme mielellämme nykyisten ja tulevien asikkaidemme kysymyksiin kaasumarkkinan avautumisesta ja sen vaikutuksista.

Pekka Karinen
myyntipäällikkö, Suomen Kaasuenergia Oy

Suomen Kaasuenergia on kaasun jakelu- ja vähittäismyyntiin erikoistunut alan johtava yhtiö, joka tarjoaa myös kaasuun perustuvia monipuolisia energiaratkaisuja. Suomen Kaasuenergia toimii Etelä-Suomessa 15 paikkakunnalla ja on asiakasmäärällä (28 000), kaasun myynniltä (90 milj. m3) ja putkiston pituudella (900 km) mitattuna Suomen suurin kaasun vähittäismyynti- ja jakeluyhtiö. Suomen Kaasuenergialla on pitkä historia, sillä yhtiön toiminnan alkuvaiheet ulottuvat 1860-luvulle, kun ensimmäiset kaasuvalot sytytettiin Helsinkiin.