Kaasumarkkinakatsaus: Hinnat laskussa, markkinoiden avautuminen lähestyy

Katsauksen aiheita ovat kaasun laskutusindeksien kehitys ja kaasumarkkinoiden avautumisen valmistelujen kuulumiset.

Kaasun hinta on jatkanut viime syksyllä alkanutta laskua. Tämä koskee asiakkaitamme, joiden kaasun hinta on sidottu (Gasumin) indeksiin eli Tehotempo-, Tempo-, Kotikulta- ja Gourmet-asiakkaita sekä Fortumilta ja Porvoon Energialta liiketoimintakaupoissa siirtyneitä uusia asiakkaitamme.

Kaasun laskutusindeksi, johon kaasun hinta Suomessa on sidottu, kostuu öljyn (Brent-laatuinen raakaöljy) ja hiilen maailman markkinahinnasta (API2-hinta) sekä kotimarkkinoiden perushintaindeksistä (D35-energia-indeksi Tilastokeskukselta). Öljyn, hiilen ja kotimarkkinoiden hintaindeksit muuttuvat kuukausittain.

Laskutuksessa käytettävät indeksit saadaan laskemalla keskiarvo kunkin perusindeksin kuukausiarvoista kuuden edellisen kuukauden ajalta. Laskutusindeksissä öljylle käytetään painoarvo 40 %, hiilelle 30 % ja kotimarkkinoiden perushintaindeksille 30 %. Kaasun hintojen tarkastussykli on hinnastomme tuotteissa pääasiallisesti kuukausi.

Öljyn kuuden kuukauden perushintaindeksi on laskenut syksyn lukemista noin 15 %. Vielä öljyä enemmän kaasun hintaa alentava vaikutus tulee hiilen maailman markkinahinnan voimakkaasta laskusta. Hiilen kuuden kuukauden perushintaindeksi on laskenut 27 % viime syksystä. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (D35) on ollut syksystä lievässä nousussa.

Kaasun kesäkuun laskutusindeksi on 0,93 kun se vielä marraskuussa oli 1,07, eli indeksi on laskenut reilussa puolessa vuodessa 13 %. Laskutusindeksin ennustetaan laskevan loppuvuoden aikana vielä lisää, noin 0,85 tienoille. Jos öljy- ja hiilijohdannaisten hinnoittelu säilyy nykytasolla, laskutusindeksi pysyy vuoden 2020 alun tällä tasolla. Kaasun kokonaishinta koostuu kaasun myyntihinnan lisäksi kaasun siirrosta ja energiaveroista. Kaasun myyntihinta on kaasun kokonaistoimituksen (ml. siirto ja verot) hinnasta n. 30-40 %.

Markkinoiden avautuminen lähestyy vauhdilla

Suomen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle vuoden 2020 alussa. Valmistautuminen markkinoiden avautumiseen on edennyt varsin hyvin suunnitellun mukaisesti.

Markkinoiden avautumisen edellytyksenä olevien Suomen ja Baltian markkinat yhdistävien maa- ja meriputkien rakentaminen on aikataulussa. Suomen osuuksia hankkeessa rakentavan Baltic Connector Oy:n mukaan Suomen maaputki ja meriputken laskutyö ovat valmistumassa heinäkuun aikana. Suomessa myös kompressoriaseman rakennustyöt etenevät aikataulussa. Viron kompressoriaseman käyttöönoton on sen sijaan ilmoitettu myöhästyvän. Kaasun siirtoyhteys maiden välille saadaan kuitenkin käyttöön vuoden vaihteessa. Putken siirtokapasiteetin on ilmoitettu olevan ensimmäisen kvartaalin ajan normaalia alhaisempi.

Uuden maakaasumarkkinalain mukaisesti kaasun siirtoliiketoiminta eriytetään Gasumista omaksi erilliseksi yhtiökseen vuoden 2020 alkuun mennessä. Uuden siirtoyhtiön nimeksi on valittu Gasgrid Finland. Uusi yhtiö aloittaa toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020.

Lisätietoa uudesta siirtoyhtiöstä ja putkien rakentamisesta löytyy mm. osoitteista www.figas.fi ja www.balticconnector.fi.

Markkinoiden avautumisen vaikutuksia

Kaasun myynnin ja jakelun tuoterakenteisiin tulee markkinoiden avautumisen myötä muutoksia. Yksi merkittävä muutos on kaasun tukkusiirron kustannuksen siirtyminen kaasunjakelun hinnasta osaksi kaasun myyntihintaa. Kaasun jakeluyhtiö laskuttaa jatkossakin kaasun jakelupalvelun (jakeluverkon käyttöön liittyvät maksut) ja energiaverot.

Toinen konkreettinen muutos liittyy kaasun lämpöarvoon. Suomessa siirrytään soveltamaan nykyisen alemman lämpöarvon sijasta ylempää lämpöarvoa muun Euroopan tapaan. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että kaasun EUR/MWh-yksikköhinta laskee, mutta kaasua kuluu MWh-yksiköissä laskettuna enemmän. Ylemmän lämpöarvon mukaan yhdessä kuutiometrissä kaasua on noin 10 % enemmän lämpöenergiaa, mega- tai kilowattitunteja, kuin alemman lämpöarvon mukaan laskien. Muutos on luonteeltaan tekninen eikä sillä ole vaikutusta kaasun käytön kustannukseen. Se on kuitenkin hyvä huomioida kaasun hintoja vertaillessa. Ylemmällä lämpöarvolla kaasun hinta on noin 10 % alhaisempi kuin nykyisin käytössä olevalla alemmalla lämpöarvolla ilmoitettuna.

Markkinoiden avautuminen tuo edellä mainittujen lisäksi useita muitakin muutoksia, joista valtaosa mielestämme parantaa kaasun kilpailukykyä muihin energiamuotoihin nähden. Näemme Suomen Kaasuenergiassa markkinoiden avautumisen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet erittäin myönteisenä asiana.

Omat valmistelumme markkinoiden avautumiseen ovat edenneet hyvin. Viimeistelemme kesän aikana mm. hinnoittelurakenteita ja hinnastojamme. Tavoitteenamme on, että julkaisemme uuden hinnastomme syyskuussa. Kerromme asiakkaillemme lisää yksityiskohtia markkinoiden avautumisen tuomista muutoksista ja käytännön toimista kesälomakauden jälkeen. Vastaamme mielellämme kysymyksiin kaasumarkkinan avautumisesta ja sen vaikutuksista.

Pekka Karinen

Suomen Kaasuenergia on kaasun jakelu- ja vähittäismyyntiin erikoistunut alan johtava yhtiö, joka tarjoaa myös kaasuun perustuvia monipuolisia energiaratkaisuja. Suomen Kaasuenergia toimii Etelä-Suomessa 18 paikkakunnalla ja on asiakasmäärällä (26 000), kaasun myynnillä (100 milj. m3) ja putkiston pituudella (1000 km) mitattuna Suomen suurin kaasun vähittäismyynti- ja jakeluyhtiö. Suomen Kaasuenergialla on pitkä historia, sillä yhtiön toiminnan alkuvaiheet ulottuvat 1860-luvulle, kun ensimmäiset kaasuvalot sytytettiin Helsinkiin.