Suomen Kaasuenergia ostaa Orimattilan Lämmön maakaasuliiketoiminnan

Orimattilan Lämpö on sopinut maakaasuliiketoiminnan myymisestä Suomen Kaasuenergialle. Maakaasun jakelu- ja myyntiliiketoiminta siirtyvät Suomen Kaasuenergia -yhtiöryhmälle heinäkuun alussa.

Tehty kauppa toteuttaa molempien yhtiöiden pitkän aikavälin tavoitteita. Suomen Kaasuenergia on Suomen suurin kaasun jakeluyhtiö, jonka strategiana on keskittyä maakaasun ja biokaasun jakeluun ja myyntiin. Maakaasumarkkinan avautuessa kilpailulle vuoden 2020 alusta Suomen Kaasuenergia pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan tuotevalikoiman kilpailukykyisillä hinnoilla. Orimattilan Lämmön ydinliiketoimintaa ovat kaukolämpö ja erilliskohteiden lämmitysratkaisut Orimattilan alueella. Maakaasun liiketoimintakaupan myötä Orimattilan Lämpö pystyy kohdentamaan resurssinsa entistä paremmin omaan ydinosaamiseensa.

”Maakaasu pysyy osana Orimattilan kaukolämmöntuotantoa jatkossakin mutta pienen volyymin vuoksi toimiminen uudessa maakaasumarkkinassa olisi ollut meille erittäin haastavaa. Uskomme, että Suomen Kaasuenergia pystyy vastaamaan näihin haasteisiin paremmin ja palvelemaan nykyisiä asiakkaitamme monipuolisesti ja tehokkaasti”, kertoo Orimattilan Lämmön toimitusjohtaja Mikko Paajanen.

Maakaasuliiketoiminnan myynnillä ei ole välittömiä vaikutuksia Orimattilan Lämmön maakaasuasiakkaille. Uusi toimija vastaa toimituksista ja niihin liittyvistä velvoitteista voimassa olevien sopimusten edellyttämällä tavalla.

”Toivotamme Orimattilan Lämmön kaasuasiakkaat lämpimästi tervetulleiksi Suomen Kaasuenergian asiakaskuntaan. Jokainen kaasuasiakas on meille tärkeä – ja nyt markkinan muuttuessa vielä aikaisempaakin tärkeämpi, mikäli mahdollista”, sanoo Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta.

Orimattilan Lämpö jatkaa asiakaspalvelua ja laskutusta korkeintaan syyskuun loppuun asti. Sen jälkeen laskutus siirtyy uudelle omistajalle automaattisesti ilman asiakkaan toimenpiteitä. Yhteystietojen muutoksista ilmoitetaan myöhemmin. Häiriötilanteissa yhteystiedot (mm. kaukolämmön ja maakaasun vikapäivystysnumero 044 781 3628 säilyy ennallaan elokuun loppuun asti.

Orimattilan Lämpö on vuonna 1983 perustettu kaukolämmön erillistuotantoon ja maakaasun paikallisjakeluun erikoistunut yhtiö. Ydinliiketoimintojen lisäksi yritys tarjoaa erilaisia uusiutuvan energian lämmitysratkaisuja omien verkostojen ulkopuolelle. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli n. 3,8 milj. euroa. www.orimattilanlampo.fi

Suomen Kaasuenergia on suomalainen energia-alan konserni, joka myy ja toimittaa puhdasta maa- ja biokaasua teollisuudelle, lämpölaitoksille, kiinteistöille, rakennuttajille, taloyhtiöille, ravintoloille ja kuluttajille. Yritys uskoo maa- ja biokaasun kilpailukykyyn puhtaina ja moneen käyttötarkoitukseen ylivoimaisina polttoaineina. Suomen Kaasuenergian vähittäismyynti- ja jakeluliiketoiminta jakautuu kolmeen yhtiöön. Suomen Kaasuenergia vastaa kaasun myynnistä, Auris Kaasunjakelu kaasunjakelusta ja Auris Energiaratkaisut teollisuuden ja kiinteistöjen lämpöratkaisuista. Yhtiöt toimivat 18 paikkakunnalla Etelä-Suomessa ja ovat Suomen suurin kaasun vähittäismyynnissä ja jakelussa. Vuonna 2018 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli n. 49 milj. euroa. www.suomenkaasuenergia.fi

 

Lisätietoja:
Suomen Kaasuenergia:
Toimitusjohtaja Mika Paloranta, puh. 050 452 4138

Orimattilan Lämpö:
Toimitusjohtaja Mikko Paajanen, puh. 044 781 3611