Monipuolinen kesätyö verkostovalvojana kiinnostaa energia-alan opiskelijoita

Kesätyöntekijät Jonni Päivinen ja Olli Temonen ilahduttavat meitä tänä kesänä Suomen Kaasuenergia -konsernin kaasunjakeluverkkojen verkostovalvonnassa. Jonni on meillä jo neljättä ja Olli puolestaan ensimmäistä kesää verkostovalvojan tehtävissä.

Jonni valmistui keväällä 2022 energiatekniikan insinööriksi (AMK) Xamkista. Olli puolestaan opiskelee energia- ja ympäristötekniikkaa Metropolia-ammattikorkeakoulussa.

Verkostovalvojan tehtävien monipuolisuus innostaa

Verkostovalvojat huolehtivat monin tavoin kaasunjakeluverkkojemme toiminnasta. Työpäivät sisältävät esimerkiksi kaasuverkon alueen kaivuiden valvontaa, vuosi- tai kuntotarkastuksia, työtilausten tekoa, asiakkaiden kanssa keskustelua, esiselvityksiä ja aluesulkujen tarkistuksia. Työ on siis monipuolista, ja siinä pääsee nauttimaan niin toimisto- kuin kenttähommista.

“Olen viihtynyt verkostovalvojan tehtävissä koko opiskeluideni ajan, sillä on ollut hienoa päästä tutustumaan suoraan oman alan työtehtäviin”, Jonni taustoittaa. ”Olen ollut kesätöiden lisäksi osa-aikaisena täällä auttamassa opintojeni ohella. Verkostovalvojan työt ovat minulle siis jo tuttua hommaa ja työt sujuvat pitkälti jo rutiinilla.”

“Verkostovalvojan tehtävien monipuolisuus on ehdottomasti tämän työn paras puoli”, Olli kertoo. ”Toki paljon on ollut opeteltavaa, mutta nautin päästessäni tutustumaan energia-alaan paremmin ja oppimaan sellaisia asioita, joita ei suoraan koulun penkiltä opi. On ollut myös mukava huomata, että tässä työssä pääsee olemaan paljon tekemisissä eri ihmisten kanssa.”

Olli Temonen on viihtynyt hyvin verkostovalvojan tehtävissä.

IT-taidot ja huolellisuus ovat tärkeitä verkostovalvojan tehtävissä

Verkostovalvojan tehtäviin kuuluu hallita erilaiset ohjelmistot ja olla erityisen tarkkana, että olennainen tieto kulkee jouhevasti eteenpäin. Välillä tarvitaan myös nopeaa reagointia, jotta häiriötilanteita ei pääse syntymään kaasuverkon alueella.

”Sähköposti on tärkein töiden osalta, mutta sen jälkeen on oltava tarkkana useamman järjestelmän kanssa, että kaikki tieto menee varmasti oikein ja oikeille henkilöille. Toisinaan saattaa myös tulla nopeita keikkoja pelkällä puhelulla”, Jonni kertoo.

”Tässä työssä IT-taidoista ja ratkaisukeskeisyydestä on hyötyä. Käytössä on useita eri järjestelmiä ja erilaiset tilanteet tulee pystyä ratkaisemaan huolellisesti, mutta nopeasti”, Olli täydentää.

Verkostovalvojan tehtävät antavat hyvää kosketuspintaa energia-alaan

Jonni ja Olli ovat molemmat viihtyneet Suomen Kaasuenergialla verkostovalvojan tehtävissä, erityisesti työn monipuolisuuden takia ja siksi, että energia-ala kiinnostaa myös tulevaisuudessa toimialana.

”Tässä työssä tarvitaan omatoimisuutta sekä kykyä tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta”, Jonni kertoo.

”Toivon, että tulevaisuudessakin teen työtä, jossa on sopivassa suhteessa niin toimisto- kuin kenttätyötä. Jossain vaiheessa olisi hienoa päästä tekemään vielä isommalla painoarvolla erilaisia suunnittelutehtäviä”, Jonni jatkaa.

”Olen nyt muutaman kuukauden ollut verkostovalvojan tehtävissä ja olen kyllä tykännyt todella paljon. Uusiutuviin energialähteisiin panostaminen on tulevaisuutta, joka huomioidaan täällä nyt jo todella isosti. On hienoa päästä seuraamaan näin läheltä alan kehitystä”, Olli tiivistää.