Valio

Valion tehtaan höyryntuotanto ja energian optimointi

Valio valmistaa kaikki Suomessa myymänsä sulatejuustot Vantaan tehtaallaan. Auris Energia on jo pitkään toiminut tehtaan lämpökumppanina ja tuottanut Valiolle palveluna kaiken tehtaan tarvitseman höyryn ja lämmön kaasun avulla.

Alkuvuodesta 2022 Auris Energia alkoi tuottaa Valion tehtaan höyryä myös 2,5 megawatin sähkökattilalla.

Tehtaan vanha maakaasukattila haluttiin jättää sähkökattilan rinnalle. Sitä käytetään höyryntuotantoon kulutushuippujen aikana sekä sähkön hinnan ollessa kaasun hintaa korkeampi.

Faktat

1

Valion tehdas Vantaalla

2

Höyryntuotanto 2,5 MW sähkökattilalla ja maakaasukattilalla

3

Energian optimointi: sähkön ja kaasun vuorottelu hintapiikkejä varten 

Höyryntuotantoa ohjataan energianhintojen perusteella

Höyrykattiloiden käyttöä ohjaa älykäs pilvipohjainen sovellus. Se ennustaa tehtaan tulevan energiantarpeen sekä antaa ohjeistuksen oikean energiamäärän varaamiseksi ja ostamiseksi sähkömarkkinoilta.

”Sähkön SPOT-tuntihinnan vaihdellessa voimakkaasti operoimme kalliit tunnit maakaasukattiloilla, ja saavutamme näin mahdollisimman matalat energian tuotantokustannukset”, Auriksen projektipäällikkö Henrik Palmén kertoo.

”Suurimman osan vuotta sähkökattila pystyy toimittamaan kaiken tehtaan tarvitseman sähkön myös yksinään. Tästä ominaisuudesta on tullut hyvin kiinnostava vaihtoehto monille asiakkaillemme.”

Auris vastaa Valion Vantaan tehtaan energiantuotannon etäohjauksesta ja käytöstä, kunnossapidosta sekä hyötysuhteen optimoinnista. Valion henkilökunta voi keskittyä omaan liiketoimintaansa energiantuotannosta huolehtimisen sijaan.

”Energian käytön optimoinnilla vähennämme CO2-päästöjä ja varmistamme tehtaamme kilpailukykyä”, Valion energiapäällikkö Peter Fabritius kertoo. ”Matalilla sähkön hinnoilla höyrymme tuotetaan ensisijaisesti sähköllä, ja sähkön hinnan ollessa korkea tuotanto painottuu kaasulle.”  

“Vähensimme syksyllä 2022 Valion tehtaan energiakustannuksia 30% verrattuna siihen, jos olisimme käyttäneet pelkkää kaasua ja 35% jos olisimme ohjanneet tuotantoa pelkällä sähköllä”, kertoo Perttu Lahtinen.

Kuvassa vasemmalta oikealle Auris Energiapalvelujen toimitusjohtaja Perttu Lahtinen, projektipäällikkö Henrik Palmén ja Valion energiapäällikkö Peter Fabritius.

Kaasun ja sähkön vuorottelu suojaa hintapiikeiltä

”Valio on lähtenyt ensimmäisten joukossa hakemaan aitoa markkinajoustavuutta höyryntuotannossaan. Ratkaisu tuo Valiolle kustannussäästöjä, mutta on myös sähkömarkkinoiden kannalta toivottava”, Auris Energian Energiapalveluiden toimitusjohtaja Perttu Lahtinen sanoo.

Kun sähkön hinta on korkea ja sähköstä markkinoilla niukkuutta, vähentää Valion siirtyminen kaasulle sähkön kokonaiskysyntää. Tällä taas on sähkömarkkinoilla sähkön hintaa laskeva vaikutus. 

”Valion valinta on hyvä esimerkki ratkaisusta, joka on jo nyt linjassa tulevaisuuden vaatimusten kanssa. Energiantuotannon jatkuvan seurannan ja optimoinnin avulla höyryntuotannon päästöt kutistuvat jatkuvasti samalla, kun kustannustehokkuus kasvaa”, Lahtinen jatkaa.

Kuvassa AEP:n projektipäällikkö Henrik Palmén.

Valion tehdas on malliesimerkki Auris Energian avaimet käteen -palvelun hyödyistä

Elintarviketeollisuudessa höyryn luotettava saatavuus, eli korkea käytettävyys, on erittäin tärkeää. Lisäksi höyryn tuotantoprosessin pitää olla energia- ja kustannustehokas. 

Kuten muillekin teollisuusasiakkailleen, toimittaa Auris Energia Valiolle lämmön ja höyryn avaimet käteen -palveluna, jolloin asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaansa energiantuotannosta huolehtimisen sijaan. Auris Energian palvelu kattaa kokonaisvaltaisen energiaratkaisun elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon, mikä mahdollistaa korkean hyötysuhteen saavuttamisen. 

”Digitaalisuutta hyödyntävä palvelumme optimoi energiatuotantoa automaattisesti tuntitasolle niin, että hyötysuhde ja kustannustehokkuus ovat asiakkaalle koko ajan mahdollisimman korkeita”, Lahtinen kertoo. ”Pidämme huolen, että energiantuotannon palvelumme saavuttavat ja ylittävät niille asetetut tavoitteet.” 

Kysy lisää:

Perttu Lahtinen, varatoimitusjohtaja, Auris Energia

p. 040 771 8908

perttu.lahtinen@aurisenergia.fi

Tutustu menestystarinoihimme