Markkinakatsaus: kaasun markkinahinta on noussut voimakkaasti kesästä lähtien

Kaasun hinnat ovat olleet alkukesästä lähtien nousussa eurooppalaisissa kaasupörsseissä (Gaspool ja TTF), joiden indekseihin kaasun hinnat Suomessakin perustuvat. Uutisoimme verkkosivuillamme kaasun hinnan noususta elokuun alussa, minkä jälkeen hinnan nousu on edelleen jatkunut.

Pääsyyt hinnan nousulle ovat pysyneet samoina, eli manner-Euroopassa vallinneen kylmän talven ja kevään takia alas vajonneet kaasun varastotasot, voimakkaasti lisääntynyt energian kysyntä Euroopassa ja Aasiassa, EU:n päästöoikeuksien ja hiilen korkea hinta, heikko sähköntuotanto tuuli- ja aurinkovoimalla sekä epävarmuus Nord Stream 2 -putken käyttöönoton aikataulusta.

Kylmä talvi ja kevät tyhjensivät kaasuvarastoja

Kylmän talven ja kevään seurauksena Euroopan maanalaisten kaasuvarastojen täyttöasteet vajosivat poikkeuksellisen alas. Varastojen täyttö alkaa normaalisti jo maaliskuussa, mutta tänä vuonna niitä päästiin täyttämään kylmän kevätsään aiheuttaneen lisäkysynnän takia kunnolla vasta toukokuun lopussa.

Kesän alussa kaasun hintaa alkoi nostaa huoli siitä, ehditäänkö kaasuvarastot täyttämään kesän ja syksyn aikana. Varastojen täyttöasteet ovat useimmissa maissa tällä hetkellä jo tavoitteessa, mutta Saksassa ja Hollannissa vasta noin 65–70 %:ssa tavoitteesta. Koko EU:n alueella sijaitsevien kaasuvarastojen arvioidaan kuitenkin jo nykyisellään riittävän kylmäänkin talveen.

Pandemiasta toipuminen lisää energian kysyntää

Kaasun kysyntä on muiden polttoaineiden, sähkön ja raaka-aineiden tapaan kasvanut koronaviruspandemiasta nopeasti toipuneen talouskasvun myötä.

Hinnat Manner-Euroopan kaasupörsseissä kävivät kesällä 2020 koronaviruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen talouspysähdyksen seurauksena poikkeuksellisen alhaisella 5 €/MWh:n tasolla. Viime syksyn ja talven aikana hinta nousi varsin tasaisesti ollen helmikuussa noin 20 €/MWh. Tuosta hinta laski ja oli maalis- ja huhtikuussa noin 17–18 €/MWh.

Hinnat lähtivät alhaisiksi vajonneiden varastotasojen ja lisääntyneen kysynnän johdosta uuteen nousuun toukokuussa. Kesäkuun kaasun hinnaksi (Gaspool ja TTF Front Month) muodostui noin 25 €/MWh, mistä hinta nousi heinäkuulle noin 30 €/MWh:n ja elokuulle 35 €/MWh:n tasolle. Syksyn edetessä hinnan nousu alkoi kiihtyä. Syyskuun Front Month -hinnaksi muodostui 44 €/MWh ja lokakuun 65 €/MWh.

Kaasun kesäajan kysyntää ja hintaa korottivat myös päästöoikeuksien (EUA) ja hiilen (API2) voimakkaasti kohonneet markkinahinnat, joiden takia sähköntuotantoa siirrettiin varsinkin kesällä hiileltä kaasulle.

Euroopan kaasun hintaa on osaltaan nostanut myös suuri nesteytetyn maakaasun eli LNG:n kysyntä Aasian markkinoilla, jonka takia alun perin Euroopan LNG-tuontiterminaaleihin tarkoitettuja LNG-laivoja on uudelleenreititetty Aasian markkinoille. Aasian markkinan kysyntää ovat kesän ja alkusyksyn aikana lisänneet normaalia kuumemman sään aiheuttama lisääntynyt jäähdytyksen tarve sekä viimeaikaiset ennusteet mahdollisen La Nina -ilmiön tuomasta normaalia kylmemmästä talvesta Aasiaan.

Tuotannossa ja siirrossa huoltoja ja häiriöitä

Kesäkauden aikana kaasun siirtojärjestelmien kapasiteetit eivät normaalissakaan tilanteessa ole vuosihuoltojen takia täysin samalla tasolla kuin talvella. Suuren kaasun kysynnän takia kaasuntuottajat ja -siirtoyhtiöt pyrkivät onnistuneesti toimittamaan kesällä Euroopan markkinoille huomattavasti normaalia enemmän kaasua.

Norjan ja Venäjän kaasuntuotanto- ja siirtoyhteyksissä esiintyi kesän ja alkusyksyn aikana joitakin häiriöitä, jotka heiluttivat kaasun päivähintoja elo-syyskuussa. Merkittävin näistä oli Venäjällä elokuun alkupuolella Novy Urengoyin kaasuntuotantoalueella kaasukondenssien erottelulaitoksessa syttynyt tulipalo, joka laski huomattavasti kaasuvirtausta Venäjältä Eurooppaan noin kuukauden ajaksi.

Venäjältä tulevaa kaasuvirtausta on pienentänyt myös Venäjän tarve täyttää viime talven ja kevään aikana alhaiselle tasolle vajonneita omia maanalaisia kaasuvarastojaan.

Nord Stream 2 -putkien lupakäsittely on kesken

Kaasun hintaa on aiemmin mainittujen tekijöiden lisäksi heiluttanut epävarmuus uusien Nord Stream 2 -putkien käyttöönoton ajankohdasta lupakäsittelyyn liittyvien haasteiden johdosta.

Ensimmäinen kahdesta uudesta putkesta on teknisesti valmiina, mutta sen käyttöönotto voi viivästyä jopa ensi kesään EU:n lainsäädännön ja lupaprosessien monimutkaisuuden seurauksena.

Sähkön hinta on poikkeuksellisen korkea

Sähkön hinta on ollut Manner-Euroopassa syys-lokakuussa poikkeuksellisen korkealla 100–200 €/MWh:n tasolla, mihin on omalta osaltaan vaikuttanut tuuli- ja aurinkosähkön alhainen tuotanto kesän ja syksyn aikana.

Sähkön hinta on myös pohjoismaisella sähkömarkkinalla korkea kuivan kesän seurauksena alas vajonneiden Norjan vesivarastojen takia. Pörssisähkön arkipäivähinnat ovat syys-lokakuussa olleet Suomessa 70–120 €/MWh:n tienoilla, kun pörssisähkön hinta on normaalisti 30-50 €/MWh.

Talven ja kevään hintatasoa on vaikea arvioida

Kaasun korkea hintataso on seurausta kaikkien yllä mainittujen syiden yhteisvaikutuksesta. Talven lähestyessä kaasun päivänoteeraukset ja Forward-hinnat ovat syyskuun lopussa ja lokakuussa olleet edelleen nousussa, mutta lähteneet viime päivien aikana laskuun yli 100 €/MWh:n huipuista. Loppuvuoden ja ensi talven Forward-hinnat ovat tällä hetkellä (19.10.2021) noin 90 €/MWh-tasolla.

Kaasun hintataso on historiallisesti poikkeuksellisen korkea, sillä viimeisen 20 vuoden aikana korkeimmat kuukausihinnat ovat olleet noin 35 €/MWh. Oheisesta kuvaajasta näkyy, että kaasun kuukausihinta on tätä vuotta edeltävien vuosien aikana käynyt korkeimmillaan 27 €/MWh:n (9/2018) ja vaihdellut keskimäärin 15–20 €/MWh:n tienoilla.

Hintojen odotetaan putoavan huomattavasti ensi vuoden toisella kvartaalilla, jolle Forward-hinnat ovat tällä hetkellä noin 45 €/MWh:n tasolla. Vuoden 2023 Forward-hinnat ovat noin 30 €/MWh ja vuoden 2024 Forwardit noin 25 €/MWh. Forward-hinnat mukailevat vahvasti lähiajan hintoja, minkä johdosta ne laskevat nopeasti, mikäli nykyinen SPOT-hinta lähtee laskuun.

Kaasumarkkina on viime viikkoina ollut hyvin volatiili, hintavaihtelut ovat olleet yhden päivän sisällä jopa yli kymmenen euroa. Talven ja ensi vuoden hintoja on tämän takia hyvin vaikea arvioida. Euroopan loppuvuoden ja talven sää tulee vaikuttamaan huomattavasti hintatasoon. Mikäli syksy jatkuu Euroopassa lämpimänä, Saksan varastotasot voivat nousta riittävälle tasolle, jolloin suurin huoli markkinoilta hälvenisi. Jos lisäksi muut kaasun hintaa nostaneet seikat kehittyvät suotuisaan suuntaan, niin kaasun hintatasoon voidaan saada helpotusta nopeastikin.

SK-indeksi on tuonut hyötyä asiakkaille

Vuodenvaihteessa käyttöön ottamamme Suomen Kaasuenergian SK-indeksi on toiminut hyvin. Se on tuonut ennustettavuutta ja vakautta kaasun ostohintaan. SK-indeksin hinta muodostuu niin, että kiinnitämme TTF:n ja Gaspoolin Forward-hintoja useassa erässä kolmen toimituskuukautta edeltävän kuukauden aikana. Lisäksi julkaisemme SK-indeksin yhtä kuukautta ennen toimituskuukauden alkua, kun taas normaali Front Month -hinta on tiedossa vasta toimituskuukauden alussa.

Olemme onnistuneet hyvin SK-indeksiä varten tehtävissä hinnankiinnityksissä. SK-indeksillä kaasua ostavat asiakkaat ovat saaneet maaliskuuta lukuun ottamatta kaasunsa noin 1–15 €/MWh edullisemmin verrattuna siihen, että kaasun hinta olisi ollut sidottuna kuukausittain muodostuviin pörssipohjaisiin Gaspool tai TTF Front Month -hintoihin.

SK-indeksi on pääasiassa käytössä kuluttaja-asiakkailla ja pienillä sekä keskisuurilla teollisuuskäyttäjillä. Suurimmille, eli yli 5 GWh:ia vuodessa kaasua käyttäville, asiakkaillemme tarjoamme mahdollisuuden tehdä hinnankiinnityksiä joustavasti oman tarpeen ja näkemyksen mukaisesti. Kerromme mielellämme ajankohtaisesta markkinatilanteesta päätöstenteon tueksi.

Mikäli olette kiinnostuneita hinnankiinnityksistä tai saamaan lisätietoja markkinatilanteesta tai palveluistamme, pyydämme ottamaan yhteyttä myyntitiimiimme.

Lisätietoa:

Kaasun Euroopan markkinoiden hintatasoa voi seurata muun muassa Intercontinental Exchange- eli ICE-hyödykepörssin sivuilta. Esimerkiksi TTF:n forward-hinnat (€/MWh) löytyvät täältä.

Markkinakatsauksen on laatinut Suomen Kaasuenergian kaasun hankinnasta sekä portfolion hallinnasta vastaava Pekka Karinen.