Kaasumarkkinakatsaus: Suomen kaasumarkkinat avautuivat onnistuneesti

Suomalainen kaasun tukku- ja vähittäismarkkina avautui suunnitellusti kilpailulle 1.1.2020 klo 7.00. Kaasumarkkinoiden avautuminen on yksi suurimmista muutoksista suomalaisessa kaasun käytön historiassa.

Me Suomen Kaasuenergialla olemme uudistaneet toimintamallimme, IT-järjestelmämme, kaasun hankinnan, myyntihinnoittelun ja laskutuksemme vastaamaan uutta markkinatilannetta. Näiden muutosten tekeminen sekä viestiminen asiakkaille ovat pitäneet koko henkilökuntamme kiireisenä koko viime vuoden ajan. Nyt näyttää siltä, että olemme onnistuneet muutosten läpiviennissä hyvin.

Muutoksista saa tietoa verkkosivuiltamme, asiakaspalvelustamme sekä myyjiltämme

Kerroimme marraskuussa kaikille asiakkaille lähettämissämme asiakaskirjeissä markkinoiden avautumisen tuomista käytännön muutoksista. Asiakaspalvelumme ja asiakaskohtaiset myyntipäällikkömme vastaavat mielellään mahdollisiin kysymyksiinne.

Energiaviraston hyväksymät yleiset kaasun verkkopalvelu- ja myyntiehdot päivittyivät nekin vuoden vaihteessa. Olemme laatineet merkittävimmistä yleisiin ehtoihin tulleista muutoksista yhteenvedon.

Baltian ja Suomen yhdistävä kaasuputki on otettu käyttöön

Markkinoiden avautumisen yhteydessä Gasumista eriytetty Suomen uusi kaasun tukkusiirtoyhtiö Gasgrid Finland Oy otti vuodenvaihteessa käyttöön Viron ja Suomen välisen merenalaisen Balticconnector-kaasuputken. Suomen ja Baltian kaasumarkkinat yhdistävän putken käyttöönotto onnistui hyvin, ja kaasua on virrannut Baltiasta Suomeen putken täydeltä vuoden alusta lähtien.

Ainoa markkinoiden kannalta hieman harmittava seikka on Viron kompressoriasemien valmistumisen myöhästyminen, minkä takia Balticconnectorin siirtokapasiteetista on tänä talvena käytössä Virosta Suomeen päin vain noin 40 prosenttia.

Kiinnostus Baltiassa olevaan kaasuun johtuu Baltian markkinoiden tämän hetken alhaisesta hintatasosta. Liettuassa sijaitsevan LNG-terminaalin kautta Baltiaan tuodaan maailmalta kaasua, jonka hinnoittelu perustuu isojen eurooppalaisten kaasupörssien hintatasoon. Kaasupörssien hinnat vaihtelevat huomattavasti kysynnän mukaan, joten ne ovat yleensä kesällä alhaalla ja talvella korkeat. Euroopassa tänä talvena vallinneen lämpimän sään takia kaasupörssipohjaiset hinnat ovat olleet poikkeuksellisen alhaalla. Kaasupörssien hinnat voivat toki myös nousta nopeasti, mikäli ilmat kylmenevät manner-Euroopassa.

Uusi markkina tuo lisää vaihtoehtoja hinnoitteluun

Hankimme itsekin merkittävästi kaasua Baltian markkinoilta. Tarjoamme kaasua asiakkaillemme jo pitkään käytössä olleeseen öljyyn (Brent), hiileen (API2) ja kotimarkkinoiden perushintaindeksiin (D35) perustuvan hinnoittelun lisäksi Euroopan kaasupörssien hintoihin sidottuna. Suosittelemme pörssipohjaista hinnoittelua erityisesti suurille teollisuus- ja prosessikäyttäjille, jotka käyttävät kaasua tasaisella profiililla ympäri vuoden, jolloin kesän talvea edullisemmista pörssihinnoista saa parhaiten hyötyä.

Olemme Suomen Kaasuenergialla hyvin tyytyväisiä markkinoiden avautumiseen. Uskomme markkinoiden avautumisen alentavan kaasun hintatasoa myös pitkällä tähtäimellä. Uusi kaasumarkkinalainsäädäntö mahdollistaa kaasun hinnoittelun ja sen kehittämisen kullekin käyttäjäryhmälle mahdollisimman hyvin sopivaksi – Just sun tarpeisiin -periaatteella!

Hyvää alkaneen vuoden jatkoa!

Pekka Karinen, kaasun hankinta sekä osto- ja myyntiportfolion hallinta