Kaasumarkkinakatsaus: Suomen kaasumarkkinoiden avautuminen on onnistunut hyvin

Vuodenvaihteessa avautuneet Suomen kaasumarkkinat toimivat hyvin. Suomessa tammi-syyskuussa käytetystä putkikaasusta peräti 32 % tuotiin Baltiasta uuden Suomenlahden alittavan Balticconnector-putken kautta. Loput tuotiin Venäjältä Imatralla sijaitsevan kaasun vastaanottoaseman kautta. Aiemmin Imatran asema oli ainut putkikaasun tuontiyhteys Suomeen.

Balticconnectorin kautta tuotavan kaasun osuus olisi vieläkin suurempi, mikäli sen kapasiteetti olisi kokonaan käytössä. Suunnitellusta 72 GWh vuorokausikapasiteetista on tämän vuoden aikana ollut käytössä vain noin 40 %. Tämä johtuu Viron puolella sijaitsevien kaasun siirtopainetta nostavien kompressoriasemien rakennustöiden myöhästymisestä.

Kaasun hinnat ovat olleet pitkään laskussa

Kiinan vähentyneestä LNG-kysynnästä alkanutta kaasun maailmanmarkkinahinnan laskua kiihdytti keväällä Covid-19-pandemian aiheuttama kaasunkäytön aleneminen teollisuudessa ja yleinen epävarmuus energiamarkkinoiden lähitulevaisuudesta. Manner-Euroopassa kaasun pörssihintoja laski alkuvuonna myös poikkeuksellisen lämmin talvi.

Ennen markkinoiden avautumista Suomessa oli mahdollista ostaa kaasua ainoastaan öljyn (Brent) ja hiilen (API2) hintojen sekä kotimarkkinoiden perushintaindeksin (D35) perusteella muodostetulla kaasunmyynnin K-energiaindeksillä (hinnastoissamme lyhenteellä Kei). Öljyn ja hiilen maailmanmarkkinahinnat ovat olleet laskussa samoista syistä kuin LNG:n hinta, minkä ansiosta myös perinteisesti hinnoitellun kaasun hinta on laskenut merkittävästi.

Suomen Kaasuenergia on myynyt vuoden alusta lähtien Kei -indeksiin perustuvan kaasun rinnalla Euroopan kaasupörssien perusteella hinnoiteltua kaasua. Kaasupörssipohjaisten tuotteidemme hinnat ovat olleet sidottuina Saksassa sijaitsevaan Gaspool-kaasupörssiin. Toisena vaihtoehtona on ollut Hollannissa sijaitsevan Title Transfer Facility (TTF)-kaasupörssiin perustuva hinnoittelu. Näiden kaasupörssien hinnat seuraavat tosiaan hyvin tarkasti, minkä takia ei ole juuri merkitystä kumpaan pörssiin kaasun hinta sidotaan. Gaspoolin ja TTF:n futuurihintoja voi tarkastella esimerkiksi Intercontinental Exchange eli ICE-pörssin sivuilta hakusanoilla ”Gaspool futures” tai ”TTF futures”.

Kaasupörsseihin pohjautuvassa hinnoittelussa käytetään Front Month -hintoja

Euroopan kaasupörsseihin pohjautuvassa hinnoittelussa käytetään niin sanottuja Front Month -kuukausihintoja, joissa kunkin kuukauden hinta muodostuu kyseistä kuukautta edeltävän kuukauden aikana käydyn futuurikaupan perusteella. Kaasupörssipohjaiset hinnat voivat tämän takia laskea tai nousta varsin nopeasti.

Tulevien kuukausien hintoja voi kiinnittää futuurihintojen tasoihin, minkä avulla hintavaihtelusta aiheutuvaa riskiä voi hallita. Kaasun myynnissä toteutuneiden Front Month -noteeraushintojen päälle asetetaan marginaali, jonka suuruus riippuu tukkukaasun markkinatilanteesta ja asiakkaan käyttöprofiilista. Lisäksi kaasun myyntihintaan lisätään kaasun tukkusiirrosta aiheutuvia kapasiteettikustannuksia, joita valtio-omisteinen Gasgrid Finland Oy laskuttaa kaasun myyntiyhtiöiltä.

Vuonna 2019 toteutuneet Front Month -hinnat olivat keskimäärin noin 15,5 €/MWh. Tänä vuonna ne tulevat olemaan keskimäärin noin 9,5 €/MWh, eli noin 39 % alhaisemmat kuin vuotta aiemmin. Kaasupörssipohjaiset hinnat ovat yleensä talvella korkeammat kuin kesällä kaasun suuremman kysynnän takia. Ensi vuoden ensimmäiselle kvartaalille futuurihinnat ovat tällä hetkellä noin 14,0 €/MWh ja toiselle kvartaalille noin 13,0 €/MWh.

Olemme suositelleet Euroopan kaasupörssien hintoihin sidottua kaasua erityisesti teollisuus- ja prosessikäyttäjille, jotka käyttävät kaasua kohtuullisen tasaisella profiililla ympäri vuoden, jolloin kesän talvea edullisemmista pörssihinnoista saa eniten hyötyä.

Perinteiseen Kei-indeksiin pohjautuvan kaasun hinta on laskenut kaasupörssien hintoja hitaammin, sillä se perustuu takautuvasti edellisten kuuden kuukauden öljyn, hiilen ja kotimarkkinaindeksin hintoihin. Viime vuoden syyskuussa indeksin arvo oli 0,87 ja tämän vuoden syyskuussa 0,63. Laskua kertyi vuodessa siis 27 %. Indeksi on tällä hetkellä 0,68 ja nousee ennusteen mukaan joulukuulle arvoon 0,71. Kaasun kunkin kuukauden myyntihinta saadaan kertomalla Kei-indeksillä kaasutuotteidemme hinnastoissa olevia perushintoja. Tällä hetkellä Kei -indeksiin sidotun kaasun ja Gaspool-pohjaisen kaasun hinnat ovat samalla tasolla.

Kei-indeksi korvataan Suomen Kaasuenergian kehittämällä SK-indeksillä

Ainoa Suomen Kaasuenergialle Kei -indeksiin perustuvalla hinnoittelulla kaasua toimittava yhtiö lopettaa kaasunmyynnin Kei-indeksillä vuoden 2021 alussa. Tämän takia korvaamme Kei-indeksin SK-indeksillä, joka on Suomen Kaasuenergian kehittämä indeksi. Se perustuu Gaspool Forward -hintoihin, joita kiinnitämme kolmena kaasun toimituskuukautta edeltävänä kuukautena. Tämän ansiosta SK-indeksi käyttäytyy huomattavasti vakaammin kuin yhden kuukauden Gaspool Front Month -hintaan pohjautuva hinnoittelu. Toisena hyvänä puolena on, että SK-indeksin arvo ilmoitetaan asiakkaille yhtä kuukautta ennen sen voimaantuloa.

Kerromme marraskuun lopussa lähetettävissä asiakaskirjeissämme tarkemmin indeksimuutoksesta. Voit myös lukea aiheesta lisää täältä. Muutos ei edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

Gaspoolin kuukausihintoihin ja SK-indeksiin perustuva kaasun hintaennuste ensi vuodelle on tällä hetkellä hieman alemmalla tasolla kuin kuluvan vuoden loppuun päättyvään Kei-indeksiin pohjautuvat ennustehinnat.

Mikäli olette kiinnostuneita saamaan lisätietoa kaasun hinnoittelusta tai kaasutarjouksen, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä myyntitiimiimme.

Hyvää loppuvuoden jatkoa!

Pekka Karinen
Kaasun hankinta ja portfolion hallinta