Suomen Kaasuenergia on liittynyt kansalliseen vetyklusteriin

Suomessa aloitti helmikuussa toimintansa yritysvetoinen kansallinen vetyklusteri, jonka jäseneksi myös Suomen Kaasuenergia on liittynyt. Klusterin tavoitteena on kiihdyttää vetytalouden kehittymistä Suomessa.

Vetytaloudessa vety on tärkeä osa energiajärjestelmää ja toimii muun muassa uusiutuvan energian varastona. EU-tasolla vetytalouden syntyminen ja erityisesti vihreän vedyn käytön laajentuminen nähdään tärkeänä osana ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Suomalaisen vetyklusterin tavoitteena on edistää vetyyn liittyvän liiketoiminnan, viennin ja työpaikkojen syntymistä Suomeen.

”Haluamme olla mukana kehittämässä tulevaisuuden vähäpäästöistä energiajärjestelmää”, Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta sanoo.

”Uskomme, että vedyn, kuten myös biometaanin sekä synteettisten uusiutuvien kaasujen, rooli kasvaa energiamurroksen edetessä. Vetytalous on ainoa reitti hiilineutraaliuuteen esimerkiksi terästeollisuudessa ja monissa kemianteollisuuden prosesseissa.”

Kaasunjakelu- ja siirtoverkot ovat tärkeitä myös tulevaisuuden energiajärjestelmässä

Vetyklusterin ohjausryhmässä on ABB:n, Aurelia Turbinesin, Gasgrid Finlandin, Fortumin, Nesteen, SSAB:n, UPM:n sekä Wärtsilän edustajia. Kaikkiaan klusteriin on liittynyt hieman yli 30 yritystä.

Vetoomuksen yritysten johtaman klusterin perustamisesta esitti syksyllä 2020 elinkeinoministeri Mika Lintilä. Klusterin valmistelussa ovat olleet mukana toimialaliitoista Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Metallinjalostajat, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus.

”Suomen Kaasuenergialla on noin 900 kilometriä omaa kaasunjakeluverkkoa”, Paloranta toteaa.

“Kaasunjakeluverkoilla sekä Gasgridin omistamalla siirtoverkolla on tulevaisuuden energiajärjestelmässä merkittävä rooli puhtaiden kaasujen siirtämisessä. Biometaanin osuus jakeluverkoissamme jaellusta kaasusta kasvaa jo nyt tasaisesti.”