Auris Energiaratkaisut on valittu Helsingin kaupungin asuntojen (HEKA) innovaatio-ohjelmaan

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) etsii uusia ja vähähiilisiä rakennus- sekä asumisratkaisuja innovaatio-ohjelman avulla. Auris on valittu mukaan patentoidulla kytkennällä, jonka avulla kaukolämpötaloon voidaan asentaa lämpöpumput optimaalisesti kaukolämmön rinnalle.

Innovaatio-ohjelma alkaa 25. tammikuuta. Mukaan valitut yritykset saavat valmennusta ja heidän ratkaisujaan pilotoidaan Hekan kohteissa tai elävässä laboratoriossa.

Auriksen keksintö mahdollistaa lämpöpumppujen tehokkaan kytkennän kaukolämpökohteisiin

Auris osallistuu ohjelmaan patentoidulla kytkennällä, joka on kehitetty yhdessä Lämpösäätö Oy:n kanssa. Kytkennän avulla kaukolämpöön liitettyyn rakennukseen voidaan asentaa lämpöpumput niin, etteivät ne vaikuta kaukolämmön paluuveden lämpötilaan.

Kaukolämmön paluuveden lämpötila on perinteisesti ollut ongelma, joka on saattanut estää lämpöpumppujen tuomisen kaukolämpöön kytkettyihin taloihin. Suoraan lämmitysverkoston paluupuolelle kytkettynä kaukolämmön paluuveden lämpötila nousee, joka heikentää kaukolämpöjärjestelmän toiminnan tehokkuutta. Tämä on joissain tapauksissa ollut kaukolämpöyhtiöille syy rajoittaa lämpöpumppujen kytkemistä kaukolämpökohteisiin.

Toinen ongelma ilmavesilämpöpumpuissa on ollut, että tietyissä ulkolämpötila- ja kosteusolosuhteissa ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikkö huurtuu ja sitä pitää sulattaa.

Auriksen kehittämä hybridikytkentä ratkaisee molemmat ongelmat samalla kertaa. Se varmistaa, että lämpöjohtoverkoston paluuvettä ei lämmitetä, jolloin lämpöpumpun tehon määrää järjestelmässä ei tarvitse rajoittaa, eikä kaukolämmön paluuveden lämpötila nouse. Myös lämpöpumpun ulkoyksikön sulatusenergia voidaan kytkennän ansiosta korvata tehokkaasti kaukolämpöenergialla. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu pystyy sulatusjakson jälkeen palaamaan nopeasti varsinaiseen lämmityskäyttöön.

Minkälaisesta innovaatio-ohjelmasta on kyse?

Heka on Suomen suurin vuokranantaja, jolla on yli 50 000 asuntoa, joissa asuu yli 90 000 ihmistä. Nyt järjestettävä innovaatio-ohjelma on yksi Hekan kestävyyshankkeista, joka edistää yhteiskunnan sekä asumisen muutosta vähähiiliseksi. Ohjelman tarkoitus on sovittaa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja suuren julkisen asuntotoimijan toimintaan. HEKA:n lisäksi innovaatio-ohjelmassa ovat mukana Gaia Consulting sekä KIRAHub.

Ohjelmaan tuli yhteensä 37 hakemusta eri puolilta EU:ta, ja mukaan valittiin yhdeksän yritystä. Suurin osa mukaan valituista ratkaisuista liittyy energiankäytön hallintaan muun muassa lämmityksen, ilmastoinnin sekä sisäilman optimoinnin avulla. Auriksen lisäksi ohjelmaan valittiin seuraavat yritykset: Ecopal Oy, Energio, EG EnerKey, Finninvent, Kapacity.io, Lumoview Building Analytics GmbH, Simap Oy OptiControl ja Oy Teknocalor Ab.

Lue lisää innovaatio-ohjelmasta täältä.

Lisätietoja innovaatiosta:

Perttu Lahtinen

Auris Energiaratkaisut, toimitusjohtaja

perttu.lahtinen@aurisenergiaratkaisut.fi, 040 771 8908