Auris Energian palvelu avaa biokaasun off-grid-tuottajille pääsyn kaasuverkkoon

Auris Energia suunnittelee palvelua, joka antaa kaasuverkon ulkopuolisille biokaasulaitoksille (n.k. off-grid) pääsyn kansalliseen kaasujärjestelmään. Osana palvelua Auris Energian on tarkoitus rakennuttaa kaasujen verkkoonsyöttöasema, johon kaasua voi tuoda konttikuljetuksin laitoksilta.

Suomessa sekä biokaasun kysyntä että tarjonta ovat kasvussa, mutta nykyisellä markkinalla tuottajat ja asiakkaat eivät aina kohtaa. Vain pieni osa Suomen biokaasulaitoksista on kytketty kansalliseen kaasuverkkoon, jonka varrella puolestaan suurin asiakaspotentiaali sijaitsee.

”Uusi palvelumme edistää kaasunkäyttäjien pyrkimystä kohti hiilineutraaliutta tarjoamalla entistä paremmat mahdollisuudet uusiutuvan kaasun hankintaan”, Auris Energian kaasuliiketoimintojen johtaja Anni Sarvaranta kertoo.

”Lisäksi palvelu tukee biokaasuntuottajien liiketoimintaa tarjoamalla helpon pääsyn kansalliseen kaasujärjestelmään, ja se edistää kaasuinfrastruktuurin tehokasta hyödyntämistä sekä kehittymistä hiilineutraaliksi.”

Palvelun on tarkoitus käynnistyä vuoden 2024 kesään mennessä, ja ensimmäisen kaasujen syöttöpisteen sijainniksi on kaavailtu Mäntsälää. Palvelu tulee olemaan avoin kaikille kaasumarkkinan toimijoille, ja sitä on määrä kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa Auris suuntaa palvelun biometaanin tuottajille ja jälleenmyyjille. Myöhemmässä vaiheessa Auris voi laajentaa konseptia ja palvelua koskemaan muitakin uusiutuvia kaasuja.

Lisätietoa:

Anni Sarvaranta, Auris Energian kaasuliiketoimintojen johtaja, anni.sarvaranta@aurisenergia.fi