LVI-Dahl

Helsinki-Hermannin palvelupiste

Kiinteistön lämmitys biokaasukäyttöisellä moottorilla

LVI-Dahlin Helsinki-Hermannin palvelupisteessä on muutaman vuoden ajan ollut käytössä perinteisiä rajoja rikkova hybridimalli, jossa energiaa käytetään ja tuotetaan tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

Faktat

1

Kiinteistö ja myymälätila Helsingissä

2

Aikaisemmin lämmöntuotanto sähköllä

3

Tilalle biokaasupohjainen hybridijärjestelmä

Biokaasu korvaa kaukolämmön

Helsinki-Hermannin kiinteistössä tuotetaan sähkö ja lämpö biokaasukäyttöisellä moottorilla. Ratkaisu toimii kaukolämmön ja sähkön vaihtoehtona. Järjestelmä on modulaarinen, joten siihen voi liittää esimerkiksi aurinkopaneelit.

”Aikaisemmin koko kiinteistö lämpeni suoraan sähköllä, mutta haluttiin testata tätä ratkaisua. Biokaasu oli valintana selkeä, se otettiin ympäristösyistä”, LVI-Dahlin tekninen asiantuntija ja LVI-myyjä Tuomas Pussinen kertoo.

Biokaasun valitsemiseen ohjasivat LVI-Dahlin ja omistajakonserni Saint-Gobainin toimintaperiaatteetkin. LVI-Dahlin mielestä yhtiö voi ympäristöasioiden vastuullisella hoitamisella parantaa toimintansa laatua ja alentaa sen kustannuksia.

Lämpö käyttöön, ei harakoille

Kaasumoottorilla tuotettu sähkö hyödynnetään mm. lämpöpumpussa, jonka kautta energiaa voidaan kierrättää ja minimoida ostetun sähkön määrä. Itse tuotettua sähköä käytetään myös palvelupisteen myymälän valaistukseen ja ilmanvaihtolaitteisiin.

LVI-Dahlin käytössä on EC Powerin micro-CHP-järjestelmä, jossa kattila ja pieni voimalaitos yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Voimanlähde perustuu LVI-Dahlin tapauksessa auton moottoriin.

Micro-CHP-järjestelmä tuottaa LVI-Dahlille kaasusta 20 kW sähkö- ja 40kW lämpötehoa muun muassa lämmitykseen ja kuuman käyttöveden tuotantoon. Sähkön tuottaminen lämmön sivutuotteena säästää merkittävästi energiaa ja minimoi huomattavasti energiantuotannon ja -kulutuksen ympäristövaikutuksia. Micro-CHP tuottaa sähköä huomattavasti alhaisemmalla kustannuksella kuin normaalisti ostettu sähkö.

Vaikka micro-CHP:n kannen alla käy Toyotan moottori, takaa järjestelmän tehokas ääneneristys miellyttävän käytön. Järjestelmä on itsessään palo-osastoitu, joten sen käyttäminen ei vaadi tekniseltä tilalta erityisiä palo-osastointiratkaisuja.

Älykkäät ratkaisut tuovat säästöä

Ratkaisu sopii Auris Energian myyntipäällikkö Timo Jokilan mukaan erinomaisesti esimerkiksi hotelleihin, taloyhtiöihin, kauppakeskuksiin ja uimahalleihin.

”Kauppakeskuksissa pitää joka tapauksessa olla sähkökatkojen varalta varavoimajärjestelmä. Yleensä se on toteutettu dieselmoottorin avulla, mutta tämä ratkaisu itsessään tuottaisi sekä sähkön että varavirran.”

Moottorien koot skaalautuvat aina muutaman kilowatin kokoluokasta useisiin megawatteihin.

Monipuolisesti biokaasua ja muita ratkaisuja

LVI-Dahlilla käytetään kaasua myös lämmittämään Helsinki-Hermannin palvelupisteen korkeaa myymälätilaa. Kahdeksan metrin korkeudessa sijaitsevat kaasusäteilijöiden yhteydessä olevat spiraalipuhaltimet levittävät lämmintä ilmaa pyörivällä liikkeellä koko myymälätilaan.

Kiinteistössä on käytössä myös viemärilämmön talteenotto, jollainen on käytössä jo useissa kiinteistöissä Ruotsissa. Tällä järjestelmällä viemärivedestä voidaan saada jopa 20 % lämpöä talteen käytettäväksi lämmitykseen.

Kurkkaa lisää videolta

Tsekkaa referenssvideoltamme, miltä micro-CHP näyttää ja ennen kaikkea kuulostaa täydessä toiminnassa. Videolla LVI-Dahlin Tuomas Pussinen ja Auris Energian Timo Jokila kertovat ratkaisusta tarkemmin.

Tutustu menestystarinoihimme