Lämmityksen ja prosessiteollisuuden energiatyypit

Energiatyypit

Alla esiteltynä osa energiamuodoista ja -tyypeistä, joita käytämme energiapalveluissamme. Tarjoamme puhtaimmat mahdolliset polttoaineet ja energiamuodot ja toimitamme energian palveluna energiatehokkuutta jatkuvasti parantaen.

Maakaasu on esimerkiksi puhtain fossiilinen polttoaine, joka voidaan helposti dekarbonisoida, joten suosittelemme sitä osalle asiakkaistamme. Kaasulla on myös kriittinen rooli energiajärjestelmässä, koska pelkällä sähköllä ei pystytä kattamaan tulevaisuuden energiantarpeita. 

Lisäksi biokaasu on maakaasua ympäristöystävällisempi energiamuoto ja sitä voidaan käyttää siellä missä maakaasuakin.

Geoterminen energia

Maakaasu

Biokaasu