Tietoa yrityksestä

Auris Energia yrityksenä
ja strategia

Olemme suomalainen energiayhtiö, joka tarjoaa polttoainetta ja energiaa palveluna muun muassa teollisuudelle, kiinteistöille, rakentamiseen ja kotitalouksille. Autamme asiakkaitamme parantamaan energiatehokkuutta puhtaimmilla ja tehokkaimmilla ratkaisuilla, joustavalla ja luotettavalla energialla sekä jatkuvalla energiankäytön optimoinnilla.

50%

vähemmän ostoenergiaa
ja CO2 -päästöjä

Tehtävämme on kääntää energiatehokkuus ja päästövähennykset mitattaviksi liiketoimintahyödyiksi. Lupaamme puolittaa asiakkaidemme hiilidioksidipäästöt sekä ostoenergian määrän ensimmäisen vuoden yhteistyön aikana.

KONSERNI

Yrityksemme koostuu kolmesta eri liiketoimintayksiköstä, jotka ovat erikoistuneet teknologiariippumattomiin energiapalveluihin, kaasun myyntiin sekä sen jakeluun.

  • Auris Energiapalvelut tunnistaa, toimittaa ja optimoi teknologia- ja energiamuotoriippumattomia höyry- ja lämpöpalveluita.
  • Auris Kaasuenergia on Suomen suurin kaasunmyyntiyhtiö, joka keskittyy löytämään asiakkailleen puhtaimman ja parhaan kaasuratkaisun sekä toimii neuvonantajana kaasumarkkinatilanteesta ja hinnoittelun ennakoitavuudesta.
  • Auris Kaasunjakelu on paikallinen kaasunjakeluyhtiö, joka jakelee kaasua laajemmalla alueella kuin mikään muu paikallinen yritys. Turvaamme tämän päivän ja huomisen energian saatavuuden toimittamalla maa- ja biokaasua sekä varmistamalla jakeluverkon toimivuuden tulevaisuuden energiaratkaisujen, kuten vedyn ja synteettisten kaasujen jakelua varten.

ENERGIAA.

TEHOKKAAMMIN.

PUHTAAMMIN.

Strategiamme

Lupauksemme “Energiaa. Tehokkaammin. Puhtaammin.“ ohjaa liiketoimintaamme ja strategiaamme. Jotta yritykset pysyvät kilpailukykyisinä ja koko yhteiskunta voi siirtyä kohti puhtaampaa tulevaisuutta, tarvitsemme jatkuvasti parempaa, kokonaisvaltaista energiatehokkuutta sekä puhtainta mahdollista energiaa, johon voi luottaa aina.

Työskentelemme Auris Energialla päivittäin puhtaamman ja tehokkaamman yhteiskunnan puolesta auttamalla yrityksiä parantamaan energiatehokkuutta ja saavuttamaan CO2
-päästövähennystavoitteensa.

Haemme tulevaisuuden kasvua erityisesti vähäpäästöisistä energiamuodoista, kuten geotermisestä lämmöstä, maalämmöstä ja muista lämpöpumppuihin ja energiatehokkuuden parantamiseen perustuvista ratkaisuista. Vuoteen 2030 mennessä yli 75 % tuottamastamme höyrystä ja lämmöstä tulee olemaan päästötöntä.

Tällä hetkellä maa- ja biokaasu on merkittävin yrityksemme hyödyntämä energialähde. Kaasuliiketoiminta muuttuu jatkuvasti entistä vähäpäästöisemmäksi muun muassa biokaasun ja lähitulevaisuudessa myös uusiutuvan metaanin osuuden kasvaessa. Keskitymme kasvattamaan uusiutuvien kaasujen osuutta kaikesta siirtämästämme ja myymästämme kaasusta. Tavoitteenamme on kasvattaa biokaasun ja hiilineutraalin kaasun osuutta 50 % vuoteen 2035 mennessä ja lisätä samalla P2G-teknologialla (Power-to-Gas) tuotettua kaasua.

Varmistamme jakeluverkkomme toimivuuden niin tämän päivän kuin tulevaisuuden energiaratkaisujen, kuten vedyn ja synteettisten kaasujen jakelua varten tekemällä säännöllisiä investointeja verkkomme modernisointiin. Tämän lisäksi keskitymme vähentämään infrastuktuuristamme aiheutuvia metaanipäästöjä entistä agressiivisemmin. Tavoitteenamme on pudottaa jakeluverkostomme vuotuiset metaanipäästöt alle 0,5 %:iin kaikesta siirretystä kaasusta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi osallistumme täysimittaisen vetytalouden edistämiseen Suomessa Kansallisen vetyklusterin jäsenenä.

Auris Energia yrityksenä

Liiketoimintayksiköt

AURIS ENERGIAPALVELUT

Tarjoamme riippumatonta neuvontaa energiatehokkuuden kasvattamiseen ja samalla tehostamme asiakkaidemme toimintaa puhtaimmalla mahdollisella energialla – joustavasti ja luotettavasti.
Tunnistamme, toimitamme ja optimoimme teknologia- ja energiamuotoriippumattomia ratkaisuja ja teemme vaaditut investoinnit, jotta asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Palvelumme keskittyvät ruokateollisuuden höyryyn ja lämpöön, asuinrakennusten ja kiinteistöjen lämmitykseen sekä työmaiden väliaikaislämmitykseen.

AURIS KAASUENERGIA

Olemme on Suomen suurin kaasunmyyntiyhtiö ja kokenut asiantuntija kaasumarkkinassa, energiakulutuksen optimoinnissa ja energiasta koituvien päästöjen vähentämisessä. Löydämme asiakkaidemme tarpeisiin parhaan ja puhtaimman kaasuratkaisun ja tarjoamme heille vankan osaamisemme kaasumarkkinatilanteesta ja hinnoittelun ennakoitavuudesta. Lisäksi neuvomme energiatehokkuuden parantamisessa.
Myymme maa- ja biokaasua muun muassa teollisuuden prosessikäyttöön, asunto-osuuskunnille, kotitalouksille sekä liikennekäyttöön kaasutankkausasemamme kautta.

AURIS KAASUNJAKELU

Olemme Suomen suurin kaasunjakeluyhtiö: jakelemme kaasua laajemmalla alueella kuin mikään muu paikallinen yritys. Verkostomme kattaa 17 Etelä-Suomen kaupunkia ja kuntaa. Turvaamme tämän päivän ja huomisen energian saatavuuden toimittamalla maa- ja biokaasua sekä varmistamalla jakeluverkkomme toimivuuden tulevaisuuden energiaratkaisujen, kuten vedyn ja synteettisten kaasujen jakelua varten. Ylläpidämme ja valvomme omistamaamme jakeluverkkoa itse. Tekemämme jatkuvat investoinnit ja verkostomme uudistaminen vähentävät siitä aiheutuvia metaanipäästöjä merkittävästi. Olemme vakaa toimija ja meillä on korkea Rating Alfa -luottoluokitus (Suomen Asiakastieto Oy).

Yhteistyökumppanit

Energiatehokkuussopimukset logo
Suomen lämpöpumppuyhdistys logo