TempoHuippu-hinnasto

Voimassa 1.7.2023 alkaen. Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon.

Energian myyntihinta (Auris Kaasuenergia Oy)

TempoHuippu

Maa- ja biokaasun myyntihinnat perusarvoilla (alv 0 %):

TariffiluokkaKäyttöpaikan laitetehoKulutusmaksu (perusarvo)+Biokaasun kiinteä osa
TempoHuippu1-400 kW27,21 €/MWh+49,00 €/MWh

Kulutusmaksun lisäksi peritään Gasgrid Finland Oy:n tukkusiirron kapasiteettimaksu 4,89 €/MWh.

Maakaasun energiahintaa (Kulutusmaksu) tarkistetaan kuukausittain AK-indeksikertoimella. AK-indeksin hinnoittelu perustuu hollantilaisen TTF-kaasupörssin etukäteen kiinnitettyihin futuurihintoihin. Kunkin kuukauden arvioidun myyntimäärän hintaa kiinnitetään markkinoilla kolmen toimitusta edeltävän kuukauden aikana.

AK-indeksin arvo ilmoitetaan yhtä kuukautta ennen toimituskuukautta Auris Kaasuenergian Auris Energia Flow -verkkopalvelussa.

Kesäkuun 2023 toteutunut laskutusindeksikerroin on 2,37.

Biokaasulisä +49,00 €/MWh.

Myyntihintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut:

  • Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu on 3,31 €/MWh (sovelletaan lämmityskäytössä).
  • Arvonlisävero 24 %.

Muut ehdot

Kaasun hinnoittelun pohjana on Auris Kaasuenergia Oy:n hinnoittelu, ja kapasiteettimaksujen pohjana on Gasgrid Finland Oy:n hinnoittelu. Jos tukkusiirron hinnastot, niihin liittyvät ehdot tai lainsäädäntö, maakaasumarkkinaviranomaisen määräykset muuttuvat, on myyjällä oikeus muuttaa hinnoittelua vastaavasti.

Muut kaasun myyntiin liittyvät ehdot on mainittu yleisissä myynti- ja verkkopalveluehdoissa.

Auris Kaasuenergia Oy vastaa kaasunmyynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun jakelusiirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelulta yhden laskun, joka sisältää sekä kaasun siirron että myynnin veloitukset.

TempoHuippu-tariffin mukainen kaasun jakelusiirron hinnasto

Voimassa 1.1.2023 alkaen. Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon.

Kaasun jakelusiirron hinta (Auris Kaasunjakelu Oy)

TariffiluokkaKäyttöpaikan laitetehoKulutusmaksu (perusarvo)Tehomaksu
Tempo1-400 kW29,71 €/MWh0,57 €/kW/kk

Jakelusiirron Kiinteä tehomaksu perustuu asiakkaan Sopimustehoon, joka määritellään asiakkaan käyttötehotarpeen mukaan.

Kiinteät maksut lasketaan kaavalla: Sopimusteho (kW) * Tehomaksu (€/kW/kk)

Esimerkiksi, jos sopimusteho on 100 kW kiinteät maksut ovat kuukaudessa yhteensä: (100 kW * 0,57 €/kW/kk) = 57 €/kk   

Verot ja veroluonteiset maksut

Edellä mainittujen hintojen lisäksi laskutamme maksuihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut.  

Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2023 ovat 21,062 €/MWh ylemmässä lämpöarvossa (ALV 0 %, hallituksen esitys). Biokaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2023 lämmityskäytölle ovat 1,158 €/MWh ylemmässä lämpöarvossa (ALV 0 %, hallituksen esitys).

Muut ehdot

Jos lainsäädäntö tai maakaasumarkkinaviranomaisen määräykset muuttuvat, on myyjällä oikeus muuttaa hinnoittelua vastaavasti.

Muut kaasun myyntiin ja jakeluun liittyvät ehdot on mainittu yleisissä myynti- ja verkkopalveluehdoissa.

Auris Kaasuenergia Oy vastaa kaasunmyynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun jakelusiirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelulta yhden laskun, joka sisältää sekä kaasun siirron että myynnin veloitukset.