Tehotempo-hinnasto

Tehotempo-tariffin mukainen kaasunmyyntihinnasto

Voimassa 1.11.2023 alkaen toistaiseksi (sovelletaan yli 0,4 MW:n laitoksiin). Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon.

Energian ja siirron kulutusmaksut laskutetaan yksikössä €/MWh. Kiinteät maksut laskutetaan kuukausittain yksikössä €/kk.

Käytetty kaasumäärä mitataan normalisoituina kuutiometreinä (m3n), jotka muutetaan Gasgrid Finland Oy:n mittaaman lämpöarvon mukaan laskutettavaksi energiamääräksi.

1. Kaasun myynti ja hinnoittelu

1.1. Energiamaksu

1.1.1. Energiamaksu indeksipohjaisessa hinnoittelussa [EMi]

Energiamaksu EMi on sidottu indeksiin kohdan 1.4 mukaisesti, ja se tarkistetaan kuukausittain.

EMi = EM01 x AK

Sopimuskohtainen energiamaksun yksikköhinta:
EM01 = 25,13 €/MWh

Sopimuskohtaista energiamaksun yksikköhintaa sovelletaan tilattuun energianmyynnin kapasiteettitehoon saakka (EMKT)

1.1.2. Energiamaksun TTF-pohjainen hinnoittelu

Tarjoamme kaasua myös TTF-pohjaisella hinnoittelulla. Suosittelemme sitä erityisesti kaasua läpi vuoden kohtuullisen tasaisesti käyttäville asiakkaille, joilla on lämmityksen lisäksi esimerkiksi kaasun prosessikäyttöä.

Jos olette kiinnostunut TTF-pohjaisesta hinnoittelusta, pyydämme ottamaan yhteyttä myyntimme.

1.2. Energian myynnin kapasiteettimaksu [EMKM] ja kapasiteettiteho [EMKT]

Energianmyynnin kapasiteettitehoa (EMKT) voi tilata vuosi ja kuukausitasolla.

Energianmyynnin vuosikapasiteettimaksu (EMKMy) on 2739,00 €/MW/kk.

Energianmyynnin kk-kapasiteettimaksu (EMKMm) on 3385,00 €/MW/kk.

Ostajalla on mahdollisuus muuttaa energianmyynnin kk-kapasiteettitehoa kuluvan vuoden loppukuukausien osalta 14 päivää ennen kuukauden alkua. Vuosikapasiteettiteho ei ole muutettavissa kesken vuoden. Kapasiteettimaksuihin ei sovelleta indeksointia. Kapasiteettimaksulla katetaan siirtoverkko-operaattorin (Gasgrid Finland Oy) kapasiteettimaksuja.

1.3. Lisäkaasu, Lisäkaasumaksu [LKM] ja Lisäkaasulisä [LKL]

Ostajan vuosittain ja kuukausittain tilatun myyntitehon ylittävä maakaasun käyttö on lisäkaasun käyttöä. Lisäkaasuksi todetaan yhden (1) kaasupäivän (7.00–7.00) laskentajakson aikana toimitettu kaasumäärä, joka ylittää Ostajan kuukausittaisen ja vuosittaisen yhteenlasketun myyntikapasiteettitehon.

Lisäkaasumaksu [LKM] on Energiamaksu [EM i, g] + Lisäkaasulisä [LKL] 8,00 €/MWh + lisäkapasiteetti (TSO-lisäsiirto) 9,18 €/MWh.

Auris Kaasuenergia voi tilapäisesti korottaa lisäkaasulisää [LKL], mikäli Gasgrid Finlandin julkaiseman avoimen toimituksen hinta nousee poikkeuksellisen korkeaksi.

1.4 Hintasidonnaisuudet

Indeksipohjaisen Energiamaksun (kohta 1.1.1) indeksisidonnaisuus määräytyy seuraavasti. AK-indeksin hinnoittelu perustuu TTF-kaasupörssin etukäteen kiinnitettyihin futuurihintoihin. Kunkin kuukauden arvioidun myyntimäärän hintaa kiinnitetään markkinoilla kolmen toimitusta edeltävän kuukauden aikana seuraavasti:

  • 15–25 % arvioidusta AK-indeksillä myytävästä kaasumäärästä noin kolme kuukautta ennen kohde toimituskuukautta
  • 25–35 % noin kaksi kuukautta ennen kohdekuukautta
  • 25–35 % noin yhtä kuukautta ennen kohdekuukautta
  • Loppua noin 5–35 % arvioidusta myyntimäärästä ei kiinnitetä. Tämän osuuden hinta määritetään indeksin laskemista varten kohdekuukauden futuurihinnan mukaan

AK-indeksin arvo ilmoitetaan yhtä kuukautta ennen toimituskuukautta Auris Kaasuenergian Auris Energia Flow -verkkopalvelussa.

Indeksipohjaisen Energiamaksun (kohta 1.1.1) indeksisidonnaisuudet määräytyvät seuraavan kaavan perusteella:

AK= indeksikerroin, ja se lasketaan kaavasta:

AK= GasFX / EM0, jossa:

GasFX = Toimituskuukaudelle useassa erässä kiinnitetty kaasun hinta lisättynä hankintaketjun kustannuksilla, €/MWh.

EM0 = Perusarvo, joka on 25,13 €/MWh

Edellä mainittujen hintojen lisäksi laskutamme maksuihin liittyvät arvonlisä- ja energiaverot sekä mahdolliset muut verot ja veroluonteiset maksut.

  • Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu on 3,31 €/MWh (sovelletaan lämmityskäytössä).
  • Arvonlisäveroton lisävelvoitevarastointimaksu on 0,35 €/MWh (kaikille).
  • Arvonlisävero 24 %

2. Muut ehdot

Indeksipohjaisen kaasun hinnoittelun pohjana on Auris Kaasuenergia Oy:n hinnoittelu, ja kapasiteettimaksujen pohjana on Gasgrid Finland Oy:n hinnoittelu. Jos Gasgrid Finlandin tukkusiirron hinnastot, niihin liittyvät ehdot tai lainsäädäntö, maakaasumarkkina-viranomaisen määräykset muuttuvat, on myyjällä oikeus muuttaa hinnoittelua vastaavasti.

Muut maakaasuenergian myyntiin liittyvät ehdot on mainittu yleisissä myynti- ja verkkopalveluehdoissa.

Auris Kaasuenergia Oy vastaa kaasunmyynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun jakelusiirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelulta yhden laskun, joka sisältää sekä kaasunsiirron että -myynnin veloitukset.

Tehotempo-tariffin mukainen jakelusiirron hinnasto

Voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi (sovelletaan yli 0,4 MW:n laitoksiin). Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon.

Kulutusmaksut laskutetaan yksikössä €/MWh. Kiinteät maksut laskutetaan kuukausittain yksikössä €/kk.

Käytetty kaasumäärä mitataan normalisoituina kuutiometreinä (m3n), jotka muutetaan Gasgrid Finland Oy:n mittaaman lämpöarvon mukaan laskutettavaksi energiamääräksi.

1. Kaasunsiirron hinnoittelu (Auris Kaasunjakelu Oy)

1.1. Kohdemaksu

Kohdemaksu [KM] perustuu ostajan toimituskohteen nimellistehoon, jonka perusteella kohdemaksu määritellään seuraavalla hintakaavalla:

KM = 606,27 €/kk + (P x 96,99 €/kk), jossa:
P = asiakkaan liittymisteho (MW)

1.2. Jakelusiirron kuukausi- ja vuositilaustehomaksut

Jakelusiirron vuositilaustehomaksu [STPv] lasketaan hintakaavalla:

STPV = PTV x STMV

Jakelusiirron vuosittainen tilausteho PTV sovitaan vuosittain etukäteen, ja se on koko vuoden samansuuruinen.

Siirron tilaustehomaksu STMV on 2405,27 €/MW/kk.

Jakelusiirron kuukausittainen tilaustehomaksu (STM) lasketaan hintakaavalla:

STPK = PTV x STMK

Jakelusiirron kuukausittainen tilausteho PTK sovitaan vuosittain, ja sitä voi muuttaa 14 päivää ennen k.o. kaasun toimituskuukauden alkua.

Siirron kuukausittainen tilaustehomaksu STMK on 2733,81 €/MW/kk.

1.3. Jakelusiirron kulutusmaksu [SM]

Siirron kulutusmaksu laskutetaan kaikesta tilattuun vuotuiseen siirtotehoon sisältyvästä maakaasun käytöstä.

Siirtomaksun yksikköhinta on 9,84 €/MWh

1.4. Lisäsiirtomaksu [LSM]

Lisäsiirtomaksu laskutetaan vuosittaisen tilaustehon PTV ja kuukausittaisen tilaustehon PTK ylittävästä jakelusiirrosta. Lisäsiirroksi todetaan yhden (1) kaasupäivän (7.00–7.00) laskentajakson aikana siirretty kaasumäärä, joka ylittää Ostajan yhteenlasketun kuukausittaisen ja vuosittaisen tilaustehon mukaisen siirtomäärän.

Lisäsiirtomaksu LSM = Siirron kulutusmaksu [SM] + 10,93 €/MWh

Aikavälillä 1.4.–30.9. yli 10 GWh/a tariffiluokassa olevilla asiakkailla Lisäsiirtomaksu LSM = Siirron kulutusmaksu [SM] + 8,76 €/MWh 

2. Muut ehdot

Edellä mainittujen hintojen lisäksi laskutamme maksuihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut.

Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2024 ovat 21,062 €/MWh ylemmässä lämpöarvossa. Biokaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2024 lämmityskäytölle ovat 1,158 €/MWh ylemmässä lämpöarvossa. Auris Kaasuenergia Oy vastaa kaasunmyynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun jakelusiirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelulta yhden laskun, joka sisältää sekä kaasunsiirron että – myynnin veloitukset.

Muut maakaasuenergian jakeluun liittyvät ehdot on mainittu yleisissä myynti- ja verkkopalveluehdoissa.