Jani Hautaluoma on nimitetty Auris Energian biokaasun liiketoimintapäälliköksi – Vahva kokemus biokaasualalta vahvistaa Auriksen kehitystä

Jani Hautaluoma on aloittanut Auriksen biokaasun liiketoimintapäällikkönä 1. huhtikuuta. Hän vastaa Mäntsälän Biovoiman biokaasuntuotantolaitoksen liiketoiminnasta sekä laajemmin Auriksen uusiutuvien kaasujen liiketoiminnoista.

Hautaluoma tuo Aurikselle mukanaan vankan kokemuksen bioenergiasta ja intohimon biokaasualan edistämiseen, mikä sopii täydellisesti Auriksen visioon kasvattaa uusiutuvien kaasujen markkinaa Suomessa.

“Auris on sitoutunut edistämään puhtaiden kaasujen tulevaisuutta. Tämä näkyy esimerkiksi biokaasun tuotantokapasiteetin hankkimisessa Mäntsälästä viime vuonna sekä konsernin kunnianhimoisissa päästövähennystavoitteissa”, Hautaluoma toteaa.

“Yhdistämällä Auriksen monipuolisen osaamisen aina kaasun hankinnasta energiapalveluihin ja biokaasun tuotantoon saakka luomme vahvan pohjan niin Aurikselle kuin asiakkaillemmekin hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.”

Jani siirtyi Aurikselle Rohe Solutions Oy:ltä, missä hän toimi teknologiapäällikkönä ja vastasi muun muassa LNG-toimitusten logistiikasta sekä bio-LNG:hen liittyvistä kehityshankkeista. Hänellä on laaja kokemus bio- ja nesteytetyn kaasun hankkeista eri organisaatioissa, niin kaupalliselta kuin tekniseltäkin puolelta. Hänen osaamisensa biokaasuautoilun edistämisessä on myös huomattava, ja hän on ollut mukana perustamassa Suomen Kaasuautoilijat ry:tä.