Auris Energia on ostanut enemmistöosuuden Mäntsälän Biovoimasta

Auris Energia on ostanut 72 % enemmistöosuuden Mäntsälän Biovoima Oy:stä. Mäntsälän Biovoima on Watrec Oy:n ja Nivos Energia Oy:n yhteisyritys, joka valmistaa biokaasua elintarviketeollisuuden sekä kaupan sivuvirroista.

Yrityksen mädätysteknologiaan perustuva biokaasulaitos sijaitsee Helsingintien varressa Mäntsälässä. Nivos Energia ja Watrec jatkavat yhtiön vähemmistöomistajina.

Yrityskauppa tukee Auris Energian strategiaa ja Mäntsälän Biovoiman laajentumistavoitteita

Biokaasun kysyntä on viime vuodet ollut jatkuvassa kasvussa, sillä hiilineutraalina polttoaineena se on tärkeä osa ratkaisua matkalla kohti vihreää siirtymää.

Toteutunut yrityskauppa edistää Auris Energian tavoitetta kasvattaa uusiutuvien kaasujen osuutta liiketoiminnastaan sekä pyrkimystä auttaa asiakkaitaan kohti hiilineutraaliutta. Mäntsälän Biovoimalle uusi omistuspohja mahdollistaa laitokseen suunnitellut laajennusinvestoinnit, joilla laitoksen biokaasun tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa.

Yrityskaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia Mäntsälän Biovoiman asiakkaille tai yhteistyökumppaneille. Kaasuntuotanto ja kaasunmyynti Mäntsälässä jatkuu normaalisti.

Lisätietoa:

Anni Sarvaranta, Auris Energian kaasuliiketoimintojen johtaja, anni.sarvaranta@aurisenergia.fi

Mika Paloranta, Auris Energia -konsernin toimitusjohtaja, mika.paloranta@aurisenergia.fi