Yhteisrakentamishanke helpottaa helsinkiläisten elämää

Suomen Kaasuenergia Oy ja Helen Oy ovat käynnistäneet yhteisrakentamishankkeen Helsingin Ruskeasuolla.

Talven aikana yritykset rakentavat uutta kaukojäähdytys- ja maakaasuverkkoa Mannerheimintien pohjoispäässä, välillä Mannerheimintie 166 – Ruskontie – Nauvontie.

Yhteistyössä tehtävä hanke, sekä ennen kaikkea yritysten yhteinen kaivanto, vähentävät rakentamisen kaupunkilaisille aiheuttamaa haittaa.

Kaasu ja kaukojäähdytys sijoitetaan samaan kaivantoon

Suomen Kaasuenergia rakentaa Mannerheimintielle lähes 300 metriä uutta jakeluverkkoa. Uusi kaasuputki asennetaan Helenin kaukojäähdytyskaivantoon.

”Kun selvisi, että Helen lämpöpalvelut rakentaa kaukojäähdytystä, päätimme asentaa kaasuputkemme samaan kaivantoon”, Suomen Kaasuenergian verkkomestari Vesa-Matti Luoma kertoo.

”Tällä tavoin teemme kaupungin johdon, kuten pormestari Vapaavuoren, painottamaa yhteistyötä työmailla sekä helpotamme asukkaiden elämää ja liikenteen sujuvuutta, kun kukin toimija ei tule kaivamaan omaa kaivantoaan samaan kohtaan vuoron perään.”

Yhteistyö vastaa Helsingin katutöiden parannushankkeeseen

Helsingin kaupunki myöntää vuosittain noin 3 000 kaivulupaa, ja tilapäisiä liikennejärjestelyjä on kaupungissa vuoden aikana noin 6500. Pahimmillaan sama kadunpätkä avataan monta kertaa peräkkäin, kun eri toimijat eivät tee yhteistyötä keskenään.

Helsingin kaupunki onkin katutöiden parannushankkeensa myötä alkanut kiinnittää entistä enemmän huomiota näiden hankkeiden sujuvoittamiseen.

Työmaa valmistuu maaliskuun lopulla

Suomen Kaasuenergian ja Helenin yhteisrakentamishanke toteutetaan kahdessa osassa, joista ensimmäisen on arvioitu valmistuvan helmikuun puolivälissä ja toisen maaliskuun lopulla. Ensimmäinen osuus sijaitsee Mannerheimintie 166:n ja Koroistentien välissä ja jää pohjoiseen ajettaessa Mannerheimintien oikeanpuoleiselle kaistalle. Työmaan toinen osuus on välillä Koroistentie – Ruskontie – Nauvontie.

Työmaa hidastaa liikennettä koko toteutuksensa ajan. Suomen Kaasuenergia ja Helen pahoittelevat rakennustöistä aiheutuvaa haittaa.