Todellisen lämpöarvon käyttöönotto

Kaasumäärän muuntaminen energiaksi Jakeluverkossa kaasun siirtomäärä sekä myyntimäärien laskutus perustuu tilavuuden mittaamiseen ja kaasun sisältämään lämpöarvoon. Kaasumittari mittaa kuinka monta normaalikuutiota [m3n] mittarin läpi on virrannut. Läpivirrannut, normalisoitu kaasumäärä kerrotaan kaasun sisältämällä lämpöarvolla. Tulokseksi saadaan käyttökohteeseen toimitettu energian määrä.

Tähän asti lämpöarvona on käytetty kiinteää kaasun lämpöarvoa (36,00 MJ/m3n), koska kaikki jakeluverkkoihin johdettu kaasu toimitettiin yhden kaasun toimittajan lähteestä. Tämä mahdollisti kiinteän lämpöarvon käytön kaikissa jakeluverkoissa.

Kaasun siirtoverkkoon sekä joihinkin jakeluverkkoihin on liitetty biokaasun tuottajien laitoksia, mitkä syöttävät verkostoihin biokaasua. Järjestelmävastaava (Gasum) on asettanut ehdot ja raja-arvot biokaasun tuottajille, verkkoon syötettävää biokaasua varten. Ehdot kuitenkin mahdollistavat pieniä eroja eri toimittajien kaasujen lämpöarvoissa.

Maakaasumarkkinalaki elää myös muutoksessa ja uusi laki astunee voimaan tämän vuoden kesän aikana. Laki tullee avaamaan jakeluverkot kaikille kaasun myyjille. Sen myötä myös Suomeen tulee mahdollisesti muita kaasun maahantuojia. Tämä tarkoittaa että kaasu voidaan tuoda esimerkiksi keskisen Euroopan kautta tai vaikkapa eri LNG terminaalien kautta. Eri lähteistä tuleva kaasu ei enää välttämättä omaa samaa lämpöarvoa kuin tällä hetkellä Suomeen tuotu kaasu. Konkreettisin esimerkki tapahtuvasta murroksesta on Baltic Connector Oy. Yhtiö on aloittanut Suomen ja Viron välisen kaasuputken rakentamisen ja tätä kautta Suomen kaasuverkostojen yhdistämisen eurooppalaisiin kaasuverkkoihin. Yhdysputki on valmis käyttöön ottoa varten yhtiön aikataulutuksen mukaisesti loppuvuonna 2019.

Myös kaasun tukkumyyjä ja siirtoverkon omistava Gasum laskuttaa jakeluverkkoyhtiöiltä myydyn kaasun energiana. Eri jakeluverkkojen osalta Auris Kaasunjakelu Oy siirtyy käyttämään samaa lämpöarvoa kuin mitä järjestelmävastaava, Gasum käyttää.

  1. Muutoksella jakeluyhtiö varmistaa, että sen kaasun hankintaan ja myyntiin vaikuttavat täsmälleen samat tekijät. (ostossa ja myynnissä käytössä sama lämpöarvo)
  2. Poistetaan asiakkaalta ja palvelun tarjoajalta eri lämpöarvon sisältävien kaasujen synnyttämä taloudellinen riski
  3. Varaudutaan uuden mahdollisen maahan tuojan vaikutukseen kaasun lämpöarvon osalta

Tällä hetkellä Suomeen Venäjältä tuotava maakaasu on erittäin hyvälaatuista ja se omaa hyvin korkean lämpöarvon. Jotta voimme varmistaa jatkossakin oikeisiin energiamääriin perustuvan kaupankäynnin kuukausittain muuttuvan lämpöarvon käyttöönotto on ehdottoman tärkeää.