Suomen Kaasuenergia ostaa Riihimäen Kaukolämmön maakaasuliiketoiminnan

Suomen Kaasuenergia on hankkinut Riihimäen Kaukolämpö Oy:n maakaasuliiketoiminnan. Yhtiön maakaasun jakelu- ja myyntiliiketoiminta siirtyvät Suomen Kaasuenergialle 31.12.2019.

Tehty kauppa tukee molempien yritysten pitkän aikavälin tavoitteita. Suomen Kaasuenergia -konserni on Suomen suurin kaasun jakelu- ja vähittäismyyntiyhtiö, jonka strategiana on keskittyä maa- ja biokaasun jakeluun sekä myyntiin. Maakaasumarkkinan avautuessa kilpailulle vuoden 2020 alussa yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan tuotevalikoiman kilpailukykyisillä hinnoilla.

Riihimäen Kaukolämmön ydinliiketoimintaa kaasu sen sijaan ei ole enää viime vuosina ollut. Maakaasuasiakkaita yrityksellä on vain kymmenen, ja maakaasuun liittyvästä liiketoiminnasta on tullut ainostaan vähäinen osa koko yhtiön liikevaihdosta.

”Ostajalla on meitä merkittävästi paremmat resurssit maakaasuliiketoiminnan kehittämiseen”, Riihimäen Kaukolämmön toimitusjohtaja Jorma Malmi sanoo.

Suomen Kaasuenergia toivottaa Riihimäen kaasuasiakkaat lämpimästi tervetulleiksi asiakaskuntaansa.

”Maakaasumarkkinan avautuminen luo uusia mahdollisuuksia sekä maakaasuasiakkaille että maakaasuliiketoiminnan harjoittajille”, Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta toteaa.

Riihimäen Kaukolämmön kaasuasiakkaiden asiakaspalvelu ja laskutus siirtyvät Suomen Kaasuenergialle vuoden 2020 alusta alkaen, hyvässä yhteistyössä Riihimäen Kaukolämmön kanssa.

Lisätietoja:

Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta, puh. 050 452 4138
Riihimäen Kaukolämmön toimitusjohtaja Jorma Malmi, puh. 050 4544 220

Riihimäen Kaukolämpö Oy on vuonna 1978 perustettu kaukolämmön ja maakaasun paikallisjakeluun erikoistunut yhtiö. Vuoden 2018 lopussa yrityksellä oli kaukolämpöasiakkaita 733 ja maakaasuasiakkaita kymmenen.

Suomen Kaasuenergia on suomalainen energia-alan konserni, joka myy ja toimittaa maa- ja biokaasua teollisuudelle, lämpölaitoksille, kiinteistöille, rakennuttajille, taloyhtiöille, ravintoloille ja kuluttajille. Suomen Kaasuenergian vähittäismyynti- ja jakeluliiketoiminta jakautuu kolmeen yhtiöön. Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä, Auris Kaasunjakelu Oy kaasunjakelusta sekä Auris Energiaratkaisut Oy teollisuuden ja kiinteistöjen lämpöratkaisuista. Vuonna 2018 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa.