Suomen Kaasuenergia ostaa Lahti Energian maakaasuliiketoiminnan

Lahti Energia on sopinut maakaasuliiketoiminnan myymisestä Auris Kaasunjakelulle ja Suomen Kaasuenergialle. Maakaasun jakelu- ja myyntiliiketoiminta siirtyvät Aurikselle ja Suomen Kaasuenergialle lokakuun alussa. 

Tehty kauppa toteuttaa molempien yhtiöiden pitkän aikavälin tavoitteita ja sopii yhtiöiden strategiaan hyvin. Maakaasun käyttö Lahti Energian tuotannossa jatkuu edelleen.

“Maakaasu on ollut erinomainen polttoaine Lahden alueelle ja on sitä jatkossakin. Se on ollut myös kannattavaa liiketoimintaa Lahti Energialle. Maakaasuverkon myynti kuitenkin tukee strategista valintaamme: näin saatavaa pääomaa voidaan käyttää uusiin liiketoimintoihin”, toteaa Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.

“Tehty liiketoimintakauppa ja siihen liittyvä toimitussopimus ovat meille tärkeä osoitus luottamuksesta, sillä Lahti Energia on mielestämme yksi Suomen nykyaikaisimmista ja uudistumishaluisimmista energiayhtiöistä. Pitkäaikaisena jatkuva yhteistyö Lahti Energian kanssa tekee meistä molemmista vahvemmat yhdessä vastaamaan vuonna 2020 vapautuvan Suomen maakaasumarkkinan haasteisiin”, sanoo Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta.

Maakaasuliiketoiminnan myynnillä ei ole välittömiä vaikutuksia Lahti Energian maakaasuasiakkaille. Uusi toimija vastaa toimituksista ja niihin liittyvistä velvoitteista voimassa olevien sopimusten edellyttämällä tavalla.

Lahti Energia jatkaa asiakaspalvelua ja laskutusta vuoden loppuun asti. Sen jälkeen laskutus siirtyy uudelle omistajalle automaattisesti ilman asiakkaan toimenpiteitä. Yhteystietojen muutoksista ilmoitetaan myöhemmin. Häiriötilanteissa yhteystiedot (mm. kaukolämmön ja maakaasun vikapäivystysnumero 0800 397 244) säilyvät ennallaan 31.3.2019 asti. Kaupalla ei ole vaikutuksia myöskään Lahti Energian henkilöstöön. Vapautuvaa työpanosta hyödynnetään uusien lämpöpalveluiden tuottamisessa.

Lisätietoja
Lahti Energia Oy:
toimitusjohtaja Eero Seesvaara, puh. 050 552 8401
www.lahtienergia.fi

Suomen Kaasuenergia Oy ja Auris Kaasunjakelu Oy:
Toimitusjohtaja Mika Paloranta, puh. 050 45 24 138

Lahti Energia on vuonna 1907 perustettu monipuolinen energiakonserni, joka panostaa ekotehokkuuteen ja uusiin teknologioihin. Tuotteita ovat sähkö, kaukolämpö- ja jäähdytys, maakaasu sekä muut energian tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvät palvelut. Lahti Energia on teollisuuden energiapalvelukumppani, ja se toimittaa energiaa kokonaispalveluna useille suurille teollisuusasiakkaille. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 175,6 miljoonaa euroa ja Lahti Energia työllisti 206 henkilöä.

Suomen Kaasuenergia on suomalainen energia-alan yritys, joka myy ja toimittaa puhdasta maa- ja biokaasua teollisuudelle, lämpölaitoksille, kiinteistöille, rakennuttajille, taloyhtiöille, ravintoloille ja kuluttajille. Yritys uskoo maa- ja biokaasun kilpailukykyyn puhtaina ja moneen käyttötarkoitukseen ylivoimaisina polttoaineina. Suomen Kaasuenergian vähittäismyynti- ja jakeluliiketoiminta jakautuu kolmeen yhtiöön. Suomen Kaasuenergia vastaa kaasun myynnistä, Auris Kaasunjakelu kaasunjakelusta ja Auris Energiaratkaisut teollisuuden ja kiinteistöjen lämpöratkaisuista. Yhtiöt toimivat 13 paikkakunnalla Etelä-Suomessa ja ovat Suomen suurin kaasun vähittäismyynnissä ja jakelussa. Vuonna 2017 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli n. 35 miljoonaa euroa.