Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki on korjattu ja takaisin kaupallisessa käytössä (Päivitetty 22.4.)

Päivitys 22.4.2024

Suomea ja Viroa yhdistävä merenalainen Balticconnector-kaasuputki on tänään palannut kaupalliseen käyttöön. Suomi on siis jälleen fyysisesti kiinni eurooppalaisessa putkikaasuverkossa, ja kaasua voidaan tuoda Suomeen LNG-terminaalien lisäksi putkea pitkin.

Lokakuussa vaurioitetun Balticconnector-kaasuputken korjaustyöt, tarkastukset sekä käyttöönotto etenivät suunnitellussa aikataulussa. Balticconnectorin siirtokapasiteetti on ollut markkinatoimijoiden käytössä tämän kaasuvuorokauden alusta alkaen, eli 22.4. aamun kello seitsemästä alkaen.

Balticconnector vaurioitui 8.10.2023, mistä tähän päivään saakka Suomen ja Viron välinen kaasun putkisiirto oli keskeytyneenä. Suomen kaasujärjestelmän tila oli kuitenkin vakaa koko Balticconnectorin käyttökatkon keston, sillä kaasua tuotiin Suomeen Inkoon ja Haminan LNG-terminaalien kautta.

Päivitys 5.4.2024

Balticconnector-meriputken korjaustyöt ovat valmistuneet suunnitelmien mukaisessa aikataulussa. Lisäksi putken tiiveys ja kestävyys on koestettu.

Putken käyttöönoton valmistelu on myös alkanut. Valmistelun jälkeen Suomessa ja Virossa voidaan edetä varsinaiseen putken käyttöönottoon.

Tarkempaa tietoa putken käyttöönoton vaiheista on Gasgrid Finlandin sivuilla. Gasgrid arvioi yhä käyttöönoton valmistuvan 22. huhtikuuta, jolloin meriputki myös palaisi kaasumarkkinan käyttöön.

Päivitys 8.3.2024

Suomen kaasumarkkina on ollut tasapainossa koko talven, vaikka Suomea ja Viroa yhdistävä Balticconnector-merikaasuputki onkin ollut poissa käytöstä lokakuusta saakka. Kaasua on saatu Suomeen Inkoon ja Haminan nesteytetyn maakaasun terminaalien kautta.

Kuluneella viikolla (5.3.2024) Gasgrid Finland ilmoitti, että korjaustyö Balticconnectorin vauriokohdassa oli alkamassa. Korjaustöiden odotetaan jatkuvan huhtikuun alkuun, minkä jälkeen alkavat putken tarkastus ja varsinainen käyttöönotto.

Mikäli korjaus- ja käyttötoimenpiteet etenevät suunnitelmien mukaan, on Balticconnector takaisin käytössä 22.4.2024.

Päivitys 9.11.2023

Sen jälkeen, kun Balticconnector-merikaasuputki lokakuun alussa vaurioitui, on maakaasu tuotu Suomeen pääosin Inkoon ja Haminan LNG-terminaalien kautta. Inkoon terminaali on näistä kahdesta merkittävästi suurempi. Täyteen lastattuna siihen mahtuu noin 68 000 tonnia nesteytettyä maakaasua, mikä vastaa noin 1 050 GWh energiaa.

Yhden päivän aikana Inkoon terminaalissa voidaan höyrystää yli 40 TWh:ia kaasua. Kaasumaiseksi muuttunut maakaasu voidaan sitten syöttää kaasun siirtoverkkoon ja kuljettaa sitä sekä kaasun jakeluverkkoja pitkin kulutukseen. Kun LNG-terminaalin asiakkaat, eli Suomen markkinalla toimivat kaasuntoimittajat, haluavat varata terminaalista kapasiteettia, he ostavat siis käytännössä höyrystyspalvelua LNG:lle, joka tuodaan terminaaliin LNG-aluksilla.

Valtion siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finlandin Inkoon LNG-terminaalista vastaava tytäryhtiö avasi terminaalin kapasiteetin varattavaksi 27.10. Maanantaina 6. marraskuuta terminaalista vastaava yhtiö ilmoitti puolestaan, että Inkoon terminaalin talvikauden 2023–2024 kaasun tuontikapasiteetti on varattu täyteen.

Tämä tarkoittaa, että kaasun saatavuus Suomen markkinalla on nyt turvattu paitsi teknisesti myös markkinaehtoisesti koko talvikauden ajaksi.

Päivitys 1.11.2023

Gasgrid Finland ja Viron kaasuverkonhaltija Elering ovat saaneet valmiiksi Balticconnector-meriputken tarkastukset. Kaasuyhdysputki tarkastettiin koko matkaltaan, eikä putkesta löytynyt muita muutoksia tai vaurioita kuin jo aiemmin lokakuussa todennettu vaurio. Alustavana arviona on yhä, että Balticconnector saadaan käyttöön aikaisintaan huhtikuun 2024 alussa.

Suomen kaasujärjestelmän tila on yhä vakaa, ja myös Auriksen kaasutoimitukset jatkuvat normaalisti. Kaikki Auriksen kaasuntoimittajat ovat vakuuttaneet kykenevänsä toimittamaan kaasua Inkoon LNG-terminaalin kautta jatkossakin.

Viime viikolla uutisoitiin, että Huoltovarmuuskeskus nosti Suomen kaasun toimitusvarmuuden riskiarviota. Päätös riskitason nostosta perustui yksinomaan siihen, että yksi kaasun tuontiyhteys, eli Balticconnector, on tilapäisesti pois käytöstä. Huoltovarmuuskeskus korosti, että kaasumarkkinan tilanne on vakaa ja kaasua normaalisti saatavilla maamme LNG-terminaalien kautta.

Riskiarvion tason nostolla ei ole mitään välittömiä vaikutuksia kaasumarkkinan toimintaan. Ennen viime viikon tason nostoa maassamme oli jo voimassa nk. ennakkovaroitustaso, jonka Huoltovarmuuskeskus julisti toukokuussa 2022 Venäjän maakaasutoimitusten ollessa päättymässä.

Lisätietoa Balticconnectorin tilanteesta on Gasgridin sivuilla osoitteessa www.gasgrid.fi. Tämä uutinen päivittyy niin ikään aktiivisesti.

Päivitys 24.10.2023

Balticconnector-meriputken vaurion viranomaistutkimukset sekä Gasgridin käynnistämä meriputken tarkastusoperaatio jatkuvat edelleen. Alustavan arvion mukaan Balticconnectorin vaurion korjaaminen kestää vähintään viisi kuukautta. Tämä tarkoittaa, että putki on takaisin käytössä aikaisintaan huhtikuussa 2024.

Suomeen tulee tällä hetkellä kaasua Inkoon ja Haminan LNG-terminaalien kautta, ja kaasujärjestelmän tila on vakaa. Inkoon terminaali on kapasiteetiltaan niin suuri, että pelkästään sen avulla voitaisiin turvata kaasun saatavuus myös talven korkeamman kulutuksen aikana.

Auriksen kaasutoimitukset jatkuvat normaalisti. Kaikki kaasuntoimittajamme ovat vakuuttaneet kykenevänsä toimittamaan kaasua Inkoon LNG-terminaalin kautta myös jatkossa.

Lisätietoa tilanteesta saa sivuilta www.gasgrid.fi. Lisäksi Auris päivittää tätä uutista jatkossakin aktiivisesti.

Päivitys 11.10.2023:

Siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy kertoi eilen, että Balticconnector-merikaasuputkessa viikonloppuna ilmenneen paineenlaskun syyksi on paljastunut vaurio.

Gasgrid ja Viron kaasun siirtoverkkoyhtiö Elering jatkavat tämän viikon ajan tarkastusoperaatiotaan, jotta koko putken kunnosta saadaan tarkka arvio. Tämän jälkeen suunnitellaan Balticconnectorin korjaustoimenpiteet ja määritellään niiden aikataulu. Alustava arvio on, että putki saadaan käyttöön aikaisintaan huhtikuun 2024 alussa.

Suomen kaasujärjestelmän tila on yhä vakaa, ja kaasun saanti turvattu LNG-terminaalien kautta. Auriksen kaasutoimitukset jatkuvat siis Balticconnectorin vaurioitumisesta ja korjaustoimenpiteistä huolimatta normaalisti.

Lisätietoa tilanteesta on Gasgridin sivuilla osoitteessa www.gasgrid.fi. Lisäksi Auris päivittää tätä uutista aktiivisesti.

Päivitys 9.10.2023:

Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-merikaasuputkessa havaittiin viikonloppuna epätavallista paineenlaskua. Putken venttiilit on suljettu, eikä putken kautta toistaiseksi liiku kaasua maiden välillä.

Suomen ja Viron siirtoverkonhaltijat tutkivat yhteistyössä putkessa tapahtuneen paineenlaskun syytä. Suomen kaasujärjestelmän tila on vakaa, ja kaasun saanti on turvattu Inkoon LNG-terminaalista.

Suomen siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland on kertonut verkkosivuillaan, että mikäli havaittu epätavallinen paineenlasku johtuu putkessa olevasta vauriosta, kestävät korjaustyöt vähintään muutaman kuukauden.

Auriksen kaasutoimitukset jatkuvat normaalisti. Kaikki kaasuntoimittajamme ovat vahvistaneet meille kykenevänsä toimittamaan kaasua Suomeen Inkoon LNG-terminaalin kautta, vaikka Balticconnector-putki olisi poissa käytöstä jonkin aikaa. Myös Gasgrid korostaa tänään julkaistussa artikkelissaan, että kaasun saanti Suomeen on turvattu.

Auris toimittaa kaasua normaalisti, ja Suomen kaasujärjestelmän tila on vakaa

Suomen kaasujärjestelmä on rakennettu toimitusvarmuutta ajatellen hyvin. Kaasun saatavuus ei maassamme ole pelkästään Balticconnector-putken varassa, vaan jo Inkoossa sijaitseva LNG-terminaali yksin riittäisi toimittamaan kaiken Suomen markkinan tarvitseman kaasun, myös tulevana talvena.

Lisäksi mm. Haminassa on LNG-terminaali, jonka kautta kaasua voi tuoda Suomeen. Maassamme on myös useita kymmeniä toiminnassa olevia biokaasulaitoksia, jotka tuottavat kotimaista biokaasua.

Vaihtoehtoisten kaasun tuontireittien lisäksi tämän hetken tilannetta helpottaa, että Balticconnector-putken käyttöön oli lokakuussa joka tapauksessa tulossa rajoituksia määräaikaishuollon vuoksi. Markkinatoimijat olivat siis varautuneet hankkimaan ja toimittamaan Suomeen myydyn kaasunsa Inkoon kautta tuon huollon ajan, eli 13.10–14.11.

Seuraamme tilannetta ja päivitämme tätä uutista aktiivisesti saadessamme lisätietoa.

Siirtoverkonhaltija Gasgrid kertoo tilanteesta sivuillaan osoitteessa www.gasgrid.fi

Julkaistu 8.10.2023:

Suomen kaasunsiirtoverkon haltija Gasgrid Finland on tiedottanut, että viime yönä on havaittu epätavallista paineen laskua Suomen ja Viron välisessä merikaasuputkessa. Havaintojen perusteella maiden välisen meriputken voitiin epäillä vuotavan. Meriputken venttiilit on nyt suljettu, ja vuoto on siten pysäytetty.

Gasgrid Finland selvittää asiaa parhaillaan yhteistyössä Viron kaasunsiirtoverkon haltijan Eleringin kanssa. Suomen kaasujärjestelmän tila on vakaa, ja kaasun saanti on turvattu Inkoon LNG-terminaalista.

Auriksen kaasuntoimitukset jatkuvat toistaiseksi normaalisti. Seuraamme tilannetta ja päivitämme tätä uutista sitä mukaa, kun saamme lisää tietoa.

Gasgrid tiedottaa tilanteen kehittymisestä verkkosivuillaan täällä www.gasgrid.fi.