Kohti vahvempaa huoltovarmuutta: Auriksen enemmistöomistama Mäntsälän Biovoima suunnittelee biokaasun tuotannon kasvattamista

Ympäristöministeriö on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta Mäntsälän Biovoiman biokaasulaitoksen laajentamiseen. Laajennuksella yhtiö vastaa alati kasvavaan tarpeeseen lisätä kotimaista energiantuotantoa sekä lannoitteiden huoltovarmuutta. Hankkeen tavoite on kasvattaa laitoksen biokaasun tuotanto nykyisestä noin 17 gigawattitunnista noin 34 GWh:iin. 

Mäntsälän Biovoima Oy:llä (MBV) on biokaasulaitos Mäntsälässä. Laitos vastaanottaa ja käsittelee biohajoavia jätteitä. Tuotannossa valmistuu uusiutuvaa energiaa sekä lannoitteita. Ympäristöministeriön päätös valtionavustuksen myöntämisestä mahdollistaa Mäntsälän Biovoiman laajennushankkeen etenemisen tarkempaan suunnitteluun.  

Suunniteltu laajennushanke tehostaa jätevesilietteiden orgaanisen aineksen sekä ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä. MBV:n laitokselle uudella lannoitejakeella kierrätetään laajennuksen valmistuttua vuosittain 120 000 kg typpeä sekä mahdollistetaan yli 400 hehtaarin peltoviljely kotimaisilla ja orgaanisilla kierrätysravinteilla.  

Laajennetulla laitoksella tuotettu biokaasu jalostetaan biometaaniksi ja syötetään valtakunnalliseen kaasuverkkoon, missä se korvaa fossiilisen maakaasun käyttöä. Laajennetun laitoksen tuottamalla biometaanilla voisi esimerkiksi liikennekäytössä korvata noin 3 miljoonaa litraa bensiiniä vuodessa. 

Mäntsälän Biovoiman pääomistaja on suomalainen energiayhtiö Auris Energia, joka myy sekä jakelee maa- ja biokaasua ja tuottaa asiakkailleen energiaa palveluna. MBV:n muut omistajat ovat Watrec Oy sekä Nivos Oy. 

”Auris Energia panostaa vahvasti biokaasumarkkinan kasvuun, mistä osoituksena on sitoutuminen paikallisen tuotannon kehittämiseen Mäntsälässä”, Auriksen uusiutuvien kaasujen kehityspäällikkö Jani Hautaluoma kertoo.  

”Auriksella on vankka kokemus kaasusta ja erilaisista energiapalveluista. Yhtiö on sitoutunut vähentämään niin oman kuin asiakkaidensa toiminnan päästöjä nopeasti ja merkittävästi. Kaasumarkkinalla tämä tapahtuu muun muassa siirtymällä fossiilisesta maakaasusta biokaasua ja muuta uusiutuvaa kaasua kohti.” 

Noin 8 miljoonan euron laajennusinvestoinnin suunnittelu käynnistyy huhtikuussa 2024. Varsinainen investointipäätös tehdään myöhemmin vuoden 2024 aikana. Laitoksen laajennuksen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Lisätietoa: 

Jani Hautaluoma, Uusiutuvien kaasujen kehitys, Auris Energia Oy 
jani.hautaluoma@aurisenergia.fi 

Maria Elojärvi, Viestintäjohtaja, Auris Energia Oy 
maria.elojarvi@aurisenergia.fi