Kaasun hintojen ennustetaan pysyvän poikkeuksellisen korkeina

Kaasun hinta eurooppalaisissa kaasupörsseissä on viime viikkoina jatkanut nousuaan. Hintataso oli jo viimeisimmän markkinakatsauksemme aikaan lokakuussa täysin poikkeuksellinen, eikä nyt nähtäviä markkinahintoja osannut ennustaa kukaan.

Tällä hetkellä (22.12.2021) tammikuulle 2022 ennustettu kaasun TTF Front Month -hinta on noin 116 €/MWh, kun pitkän aikavälin keskiarvo on noin 20 €/MWh. Samalla eurooppalaisten pörssihintojen päivänsisäiset hintavaihtelut ovat merkittäviä, jopa 15–20 €/MWh päivässä.

Kaasun hankinta Suomessa perustuu näihin eurooppalaisiin hintaindekseihin, joista hollantilainen TTF on ylivoimaisesti eniten käytetty. Näin ollen täysin poikkeuksellinen pörssihintataso näkyy suoraan myös kaasuasiakkaiden laskujen loppusummissa.

Hintatasoa selittävät monet syyt

Tärkeimmät syyt kaasun hintojen nousulle ovat yhä samat kuin aiemmin syksyllä. Euroopan kaasuvarastojen täyttöasteet ovat edelleen alhaiset, ja varastoja käytetään vieläkin enemmän kuin täytetään.

Venäjältä on tullut Eurooppaan vähemmän kaasua kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta, sillä Venäjä on täyttänyt omia varastojaan, eikä ole varannut normaalia määrää kaasunsiirtokapasiteettia Eurooppaan.

Eurooppaan on kyllä viime aikoina tullut enemmän LNG:tä kuin aiemmin kuluneena vuonna. Se ei kuitenkaan ole riittänyt paikkaamaan Euroopan varastotilannetta. Lisäksi päästöoikeuksien, hiilen ja sähkön hinnat ovat edelleen korkealla.  

Tilanne ei helpota alkuvuonna

Joulukuussa kaasun hinta kääntyi vielä marraskuutakin jyrkempään nousuun, muun muassa Nord Stream 2 -putkien lupaprosessin keskeyttämisen takia. Lisäksi merkittävää hintatason muutosta selittänevät kiristynyt tilanne Ukrainassa ja sen mahdolliset vaikutukset Venäjän kaasukauppaan.

Nyt joulukuussa toteutuneet korkeat hinnat vaikuttavat suoraan tammikuun hintoihin, sillä esimerkiksi TTF Front Month -hinta muodostuu edellisen kuukauden hintanoteerauksien mukaan.

Kaasulaskujen suuruuteen ei siis valitettavasti ole alkuvuonna odotettavissa välitöntä helpotusta.

Myöhemmin vuonna 2022 kaasun hintojen odotetaan kyllä laskevan, kuten yllä olevasta ennustekäyrästä voi nähdä. Kaasuasiakkaiden on kuitenkin hyvä varautua siihen, että alkaneen talven kaasulaskut tulevat olemaan historiallisesti katsottuina poikkeuksellisen suuria.

Loppuasiakkaan kaasunhinta sisältää muutakin kuin pörssihinnan

On hyvä muistaa, että loppuasiakkaan maksama kaasun hinta sisältää muitakin komponentteja kuin pörssihintaan perustuvan kaasun hankintahinnan.

Esimerkiksi maakaasusta kannettu vero säilyy ensi vuonna samalla tasolla kuin tänä vuonna, eikä biokaasulle tuleva vero jatkossakaan koske biokaasun teollisuus- ja lämmityskäyttöä.

SK-indeksi ja hinnankiinnitykset tuovat asiakkaillemme suojaa

Vuoden 2021 alussa käyttöön ottamamme oma SK-indeksimme on toiminut hyvin. Se on tuonut vakautta asiakkaidemme kaasun hintoihin, vaikka kuluneen vuoden pörssihintojen vaihtelut ovat olleet suuria.

SK-indeksin hinta muodostuu siten, että kiinnitämme kaasun hintoja kolmena toimituskuukautta edeltävänä kuukautena. Lisäksi julkaisemme indeksin kuukautta ennen kaasun toimituskuukauden alkua. Suoraan TTF-hintoihin pohjaava kaasun Front Month -hinta taas on tiedossa vasta toimituskuukauden alussa.

SK-indeksi sopii erityisesti kuluttajille sekä pienille ja keskisuurille teollisuuskäyttäjille. Yli 5 GWh vuodessa käyttäville asiakkaillemme tarjoamme joustavasti hinnankiinnityksiä.

Mikäli haluatte lisätietoa hinnankiinnityksistä, SK-indeksistä tai markkinatilanteesta ja palveluistamme, pyydämme olemaan yhteydessä myyntiimme.

Lisätietoa:

Kaasun Euroopan markkinoiden hintatasoa voi seurata muun muassa Intercontinental Exchange- eli ICE-hyödykepörssin sivuilta. Esimerkiksi TTF:n forward-hinnat (€/MWh) ovat täällä.