Kaasumarkkinakatsaus: Kaasun pörssihinnat nousivat joulukuussa yllätyskylmän talven takia

Eurooppaan ja Suomeen ennustettiin koko syksyn ajan lauhaa talvea maailmalla valitsevan La Niña -sääilmiön takia. Syksy jatkuikin normaalia lämpöisempänä joulukuun loppupuolelle asti. Tämän jälkeen sää kylmeni koko Euroopassa, ja nopeasti muuttuneet sääennusteet vetivät Euroopan kaasupörssien talvikuukausien Forward-hinnat nousuun.

COVID-19-pandemian ja poikkeuksellisen lämpimän edellistalven takia kaasun hintataso laski viime kesänä Euroopassa historiallisen alas, peräti 5 €/MWh:n tasolle. Hinnat lähtivät nousuun syyskuussa, jolloin Gaspool Front Month -kuukausihinnaksi muodostui noin 8 €/MWh. Loppuvuoden toteutuneet Front Month -hinnat olivat noin 14 €/MWh, eli hyvin kohtuullisella tasolla.

Kaasupörssien hinnoissa oli syksyllä lievää levottomuutta

Euroopan kaasupörssien päivähinnoissa oli loppusyksyn aikana nähtävissä lievää hermostuneisuutta, joka ilmeni muutaman päivän kestävinä Forward-hintojen 1–2 €/MWh:n nousuina ja laskuina. Syksyllä alkanut maapallon lämpötilaa laskeva La Niña -sääilmiö pyrki nostamaan kaasun maailmanmarkkinahintaa, ja syksyn mittaan pahentunut COVID-19-tilanne vastaavasti laskemaan tulevien kuukausien Forward-hintoja. Markkinoiden Forward-hintoihin vaikutti syksyllä moni muukin asia, kuten Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja muiden polttoaineiden markkinahintojen heilahtelut.

La Niña on vastakohta El Niño -sääilmiölle. La Niñan aikana Tyynen valtameren pintalämpötila on selkeästi keskimääräistä alhaisempi, mikä yleensä aiheuttaa kylmää talvisäätä muun muassa Pohjois-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa. Euroopassa ja Suomessa vallitsee La Niñan aikana sen sijaan yleensä lauha talvisää, mikä oli oletuksena myös Euroopan kaasumarkkinoilla koko syksyn ajan.

Joulukuun alussa sää kylmeni Kiinassa ja Japanissa, mikä yhdessä Kiinan parantuneiden talousnäkymien kanssa nosti nesteytetyn maakaasun eli LNG:n kysyntää alueella. Tämä aiheutti Koillis-Aasian LNG:n markkinahinnan äkillisen nousun, minkä seurauksena alun perin Eurooppaan suunnattuja LNG-laivoja reititettiin uudelleen Kiinan ja Japanin markkinoille. Tämä nosti kaasun hintatasoa Euroopassa. Hinnan nousua vahvisti sääennusteiden muuttuminen samanaikaisesti kylmemmiksi myös Euroopassa.

Gaspoolin Front Month ja Forward-hinnoissa sekä ennustettavia että erikoisempia muutoksia

Joulukuun toteutunut Gaspool Front Month -hinta oli noin 13,9 €/MWh, eli vielä samalla tasolla kuin syksyn hintanoteeraukset joulukuun Forwardille. Joulukuussa tapahtuneen hintojen nousun myötä tammikuun Gaspool Front Month -hinnaksi muodostui noin 16,1 €/MWh ja helmikuun hinnaksi noin 19,7 €/MWh. Koillis-Aasian LNG-hinnat lähtivät tammikuun alkuun sijoittuneen huipun jälkeen laskuun palautuen nopeasti joulukuun alun tasolle. Aasian alentuneet LNG-hinnat ovat hillinneet hintapainetta myös Euroopassa. Maaliskuun Gaspool Fronth Month -hintaennuste on tällä hetkellä noin 18 €/MWh.

Huhti- ja toukokuun Gaspoolin Forward-hinnat ovat ICE-pörssin mukaan tällä hetkellä (17.2.) hieman alle 17 €/MWh. Kesäkuukausien Forward-hinnat ovat noin 16,5 €/MWh. Tilanne on hieman erikoinen, sillä kesän hinnat ovat yleensä kevään hintoja selvästi alemmat. Kesän korkeahkoa hintaa pitää yllä muiden polttoaineiden hintojen viimeaikainen nousu. Esimerkiksi öljyn Brent-laadun hinta on kohonnut kahdessa viikossa yli 10 %. Kuluvan vuoden viimeiselle kvartaalille kaasun Forward-hinnat ovat noin 18 €/MWh. Kesän ja loppuvuoden Forward-hinnat ovat edellisten neljän vuoden aikaisiin kaasun hintoihin verrattuna varsin keskimääräisellä tasolla.

Viime marraskuun markkinakatsauksessa olemme kuvanneet tarkemmin kaasun hinnan muodostumista loppukäyttäjille Suomessa.

Uusi SK-indeksi toimii suunnitellusti ja tuo vakautta kaasun ostohintaan

Lanseerasimme marraskuun lopussa uuden SK-indeksin vuodenvaihteessa lakkautetun k-energiaindeksin tilalle. SK-indeksiin pohjautuva kaasun hinnoittelu on kuukausipohjaista Gaspool Front Month -hinnoittelua vakaampaa. Se sopii hyvin hieman parempaa ennustettavuutta ja vakautta kaasun ostohinnassa arvostaville käyttäjille, sillä sen hinta muodostuu Gaspoolin Forward-hinnoista kolmen toimituskuukautta edeltävän kuukauden aikana. Lisäksi SK-indeksi julkaistaan yhtä kuukautta ennen kunkin kohdekuukauden alkua.

Mainostimme lanseerauksen yhteydessä, että SK-indeksi sopii erityisen hyvin lämmityskäyttöön, sillä yhteen kuukauteen perustuva Gaspool Front Month -hinnoittelu voi nousta nopeasti ja johtaa kylmänä talvena korkeaan kaasun hintaan juuri silloin, kun lämmitykseen käytetyn kaasun kulutus on suurta. Tänä talvena alun perin lauhoista sääennusteista huolimatta kävi juuri näin.

Tammikuussa SK-indeksillä kaasua ostavat asiakkaat saivat kaasunsa noin 1–1,5 €/MWh ja helmikuussa noin 2–2,5 €/MWh edullisemmin verrattuna siihen, että he olisivat hankkineet kaasunsa kuukausipohjaisesti Gaspool Front Month -hintaan sidottuna.

Markkinahinnat ovat sittemmin laskeneet tammikuun alun korkeista päivähinnoista, minkä takia nyt vaikuttaa siltä, että SK-indeksiin pohjautuen hinnoiteltu kaasu tulee olemaan maaliskuussa hivenen kalliimpaa kuin Gaspool Front Month -pohjainen kaasu.

Vuoden ajan kilpailulle avoinna olleet Suomen kaasumarkkinat ovat toimineet hyvin

Kuluva talvi on ensimmäinen kylmä talvi kaasumarkkinoiden avautumisen jälkeen. Balticconnectorin siirtokapasiteetista on käytössä vain noin 30 GWh:ia päivässä, kun vielä loppusyksyllä siirtokapasiteetin luvattiin olevan talvella noin 50 GWh:ia päivässä. Tähän ei ole vielä päästy Viron puolella olevien kompressoriasemien viimeistelytöiden ja testausten viivästyttyä edelleen.

Kylmästä säästä huolimatta Balticconnectorin siirtokapasiteettirajoitus ei kuitenkaan ole mielestämme merkittävästi nostanut kaasun pörssihintaa Suomessa. Avautuneet kaasumarkkinat ovat toimineet pääosin hyvin ja vakaasti, kylmistä päivistä ja kohonneesta kaasun kysynnästä huolimatta.

Hyvää talven jatkoa toivottaen,

Pekka Karinen
Kaasun hankinta ja portfolion hallinta