Henrik Palmén on nimitetty AER:n projektipäälliköksi

Asiakkaamme saivat elokuun puolivälissä käyttöönsä lisää energia-alan huippuosaamista, kun Henrik Palmén aloitti AER:n projektipäällikkönä. Koulutukseltaan Henrik on diplomi-insinööri, ja hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus energiaprojektien toimituksista.

Henrik on työskennellyt niin energiapalveluiden myyjän kuin energiateknologian toimittajan roolissa. Hän tuo osaamisellaan lisää tulitukea projektien ammattitaitoiseen johtamiseen sekä asiakkaidemme tavoitteiden toteutumisen varmistamiseen.

”Jokainen asiakas sekä asiakkaan tarvitsema palvelu ovat ainutlaatuisia. Tämä vaihtelevuus tekee energia-alan projektityöstä monipuolista ja mielenkiintoista”, kertoo Palmen.

Energiaratkaisujen suunnittelu vaatii luovuutta ja uusia ideoita

Ennen AER:lle siirtymistään Henrik toimi useiden vuosien ajan Nevel Oy:n projektitoimituksista ja niiden ideoinnista vastaavana johtajana.

”Viime vuosina olen ollut toteuttamassa erityisesti höyry- ja kuumavesihankkeita, joissa käytetyt polttoaineet ovat vaihdelleet kaasusta kiinteisiin puupolttoaineisiin, sivujakeisiin sekä peltobiomassoihin ja turpeeseen.”

”Yhä useammin asiakkaat päätyvät lämmöntuotannossa sähköisiin ratkaisuihin. Teollisessa mittakaavassa nämä ovat pääasiassa lämpöpumppuja ja sähkökattiloita.”

Energiaratkaisujen suunnittelu on Henrikin mukaan usein monimutkainen palapeli, jossa uudet ja yllättävätkin ideat ovat toivottuja ja tarpeen.

”Teollisissa ratkaisuissa tulee ottaa huomioon integraatio asiakkaan tuotannon prosesseihin sekä usein erilaisten jätevirtojen ja asiakkaan lopputuotteen yhdistäminen energiaratkaisuun. Nämä ovat helposti monimutkaisia kytkentöjä, joissa tuore ajattelu ja erilaisten ratkaisutapojen laaja-alainen näkeminen ovat tarpeen.”

Palmén näkee AER:n riippumattomuuden yhdestä teknologiasta kilpailuvalttina

Matalan lämpötilan lämmitys sähköistyy jo vauhdilla, ja korkean lämpötilan sovelluksissa puhtaat kaasut sekä vety ovat kiinnostavia jatkossakin. Energia-alalla on kuitenkin myös monta jatkuvasti muuttuvaa tekijää, kuten sähkö- ja energiaverot, päästökauppamaksut sekä investointituet.

”Nämä vaikuttavat erityisesti polttoaineiden ja teknologian valintaan. Kaikki investoinneista vastaavat haluaisivat luonnollisesti hintavarmuutta, mutta valitettavasti kellään ei ole antaa sitovia lupauksia tai takuita energian hinnasta vuosiksi ja vuosiksi eteenpäin.”

”Tämän takia AER:n riippumattomuus yhdestä teknologiasta tai polttoaineesta on nykyaikaan ja tulevaisuuteen erittäin hyvin sopiva asia.”

Henrik tuo AER:lle mukanaan runsaasti lisää ammattitaitoa eri teknologioiden plussien ja miinusten punnitsemiseen. Riippuu nimittäin pitkälti sovelluskohteesta, onko jokin energiantuotantomuodon ominaisuus hyvä vai huono.

”Tulevaisuuden energiaratkaisut ovat enenevissä määrin räätälöityjä. Yhtä kaikille sopivaa ratkaisua ei ole ollut aiemminkaan, mutta jatkossa tämä korostuu yhä enemmän.”

Henrikin tavoitatte osoitteesta: henrik.palmen@aurisenergiaratkaisut.fi

Lisätietoa AER:n palveluista täällä: www.aurisenergiaratkaisut.fi