Anni Sarvaranta on nimitetty johtamaan Suomen Kaasuenergian kaasuliiketoimintoja 

Anni Sarvaranta aloittaa 15.8.2022 Suomen Kaasuenergia -konsernin kaasunjakelusta ja -myynnistä vastaavana johtajana, konsernin johtoryhmän jäsenenä sekä konsernin varatoimitusjohtajana. Sarvaranta johtaa kaikkia konsernin kaasuihin keskittyviä liiketoimintoja ja kehittää niitä vastaamaan tulevaisuuden päästöttömän energiajärjestelmän vaatimuksiin.

Suomen Kaasuenergia on Suomen suurin maa- ja biokaasun vähittäismyyntiyhtiö. Konserni omistaa Suomen suurimman kaasunjakeluverkon, jota on yhteensä noin 900 kilometriä 17 paikkakunnan alueella.

”Aiomme kasvattaa puhtaiden kaasujen, kuten biokaasun ja tulevaisuudessa myös synteettisen metaanin, osuutta toimittamastamme kaasusta merkittävästi.” , toimitusjohtaja Mika Paloranta sanoo

”Kaasulla on vähähiiliseksi muuttuessaan suuri rooli uusiutuvan energian siirto- ja varastointimuotona Euroopassa ja myös Pohjoismaissa”, Anni Sarvaranta toteaa. ”Uusi tehtäväni on hieno mahdollisuus olla kehittämässä tätä tulevaisuutta avainpaikalta Suomessa.” 

Sarvaranta siirtyy Suomen Kaasuenergialle siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy:n johtoryhmästä, missä hän on toiminut siirtoliiketoiminnan operatiivisena ja kaupallisena johtajana ja vastannut myös yhtiön strategian uudistusprosessista sekä yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminnan käynnistämisestä.  

Aiemmin hän on toiminut muun muassa Baltic Connector Oy:ssä kehitysjohtajana sekä Helen Oy:ssä kehitys- ja strategiapäällikkönä. Koulutukseltaan Anni on energiatekniikan diplomi-insinööri. 

Lisätietoa: 

Mika Paloranta, toimitusjohtaja, Suomen Kaasuenergia -konserni

mika.paloranta@ske.fi