Teollisuuden energian kierrätys

Teollisuuden energian kierrätys

Ukrainan sodan myötä energian hintataso on noussut Euroopassa merkittävästi, joka on saanut myös yritykset pohtimaan energiaratkaisujaan. Energiakustannuksia tulisi minimoida mahdollisimman tehokkaasti ja energiankäyttöä optimoida jatkuvasti muuttuvan energian hinnan mukaan.

Auris Energia tarjoaa riippumatonta neuvontaa energiatehokkuuden kasvattamiseen ja samalla tehostaa toimintaa puhtaimmalla mahdollisella energialla – joustavasti ja luotettavasti.

Teollisuuden prosessien energiansäästömahdollisuudet liittyvät lämmityksen lisäksi tuotantotapojen optimointiin ja energian kierrätykseen. Tuotannosta tulevalla lämmöllä voidaan esimerkiksi lämmittää vettä, jolla voidaan hoitaa kiinteistön lämmitys. Hukkalämpö tulee ottaa talteen mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Auris Energian energiankierrätyksen ratkaisuja ei ole sidottu tiettyyn teknologiaan, vaan etsimme aina kohteeseen sopivimman kokonaisuuden. Ensin kartoitamme ylijäämälämmön syntykohteen, kuten vaikkapa poistohöyryn, jätevedet tai prosessikaasut. Tämän jälkeen analysoimme mahdollisen käyttökohteen ja teknologian, joilla hukkalämpö tai ylijäämälämpö voidaan kierrättää.

 

OTA YHTEYTTÄ

Prosessi

TUNNISTAMME PUHTAIMMAN ENERGIARATKAISUN

Teknologianeutraalina ja energiamuotoriippumattomana toimijana räätälöimme ratkaisumme jokaisen asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin. Käytämme mm. lämpöpumppuja, energiankierrätystä, biokaasua sekä Qheatin ainutlaatuista, keskisyvää geometristä lämpöä.

TARJOAMME SEN PALVELUNA

Teemme kaikki tarvittavat laiteinvestoinnit ja tarjoamme tuotetun energian palveluna. Osana avaimet käteen ratkaisuitamme, vastaamme energiajärjestelmän valvonnasta, huollosta ja korjauksesta.

PARANNAMME ENERGIATEHOKKUUTTA

Autamme asiakkaitamme energia- ja kustannustehokkuuden parantamisessa sekä vähennämme energiasta syntyviä päästöjä. Lupaamme tyypilliselle Energiapalveluiden asiakkaalle 50 % vähennyksen CO2
-päästöihin sekä ostoenergian määrään ensimmäisen yhteistyövuoden aikana.

AURIS ENERGIA ENERGIAKUMPPANINA

Tarjoamme jokaiselle yritykselle parhaan tavan vähentää päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta. Tunnistamme, toimitamme ja optimoimme teknologia- ja energiamuotoriippumattomia ratkaisuja ja teemme vaaditut investoinnit.

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN KÄYTÄMME MM. NÄITÄ KEINOJA:

  • Energiankäytön alkukartoitus
  • Lämmitysjärjestelmän ja -laitteiden investoinnit
  • Energiatehokkuuden optimointi
  • Ostoenergiamäärän optimointi
  • Lämmitysjärjestelmän ja lämmöntuotannon valvonta
  • Lämmitysjärjestelmän käyttö, ylläpito ja huolto