Anni Sarvaranta – Konsernin toimitusjohtaja

Anni Sarvaranta – Kaasuliiketoiminnan johtaja

Asiantuntija: Anni Sarvaranta, Auris Energia -konsernin toimitusjohtaja
Koulutus: Energiatekniikan DI, Aalto-yliopisto.
Kokemus: Yli 15 vuoden kokemus energia-alalta, mm. konsultoinnista, tuotehallinnasta, strategian ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä johtamisesta.

Mitä teet Auriksella?

Aloitin Auriksen konsernijohtajana 15.1.2024. Aiemmin johdin Auriksen kaasuliiketoimintoja sekä konsernin strategian kehittämistä.

Tehtäväni toimitusjohtajana on luotsata yhtiötä sen kasvussa ja vastuullisuudessa seuraavaan vaiheeseen. Tämä tapahtuu muun muassa kasvattamalla hiilineutraalin energian osuutta konsernin liiketoiminnasta. Yhtiön tarjoamiin ratkaisuihin lukeutuvat uusiutuva kaasu, geoterminen lämpö, sähkökattilat, lämpöpumput sekä moninaiset energiatehokkuuden parantamiseen perustuvat palvelut.

Kerro hieman taustastasi ja erityisosaamisestasi

Luonnehdin itseäni kehittäjäksi. Kaikissa merkittävissä työtehtävissäni on ollut jonkinlainen kehittämiskulma tai tarve muutokselle. Nautin ongelmanratkaisusta ja suurten, vaikeiden kokonaisuuksien pilkkomisesta pienempiin hallittaviin osiin. Melkein minkä tahansa ongelman voi pilkkoa ja riittävästi kun pilkkoo, pystyy sen ratkaisemaan suunnitelmallisella työllä. Yksin ei kuitenkaan kukaan pysty suuriin muutoksiin, tärkeää on saada tiimi mukaan muutokseen.

Hahmotan nopeasti suuria kokonaisuuksia, mutta pureudun myös yksityiskohtiin tarvittaessa. Pystyn purjehtimaan näiden välillä kohtuullisen vaivattomasti, joka ilmeisesti ei ole kovin tyypillistä. Ihmiset monesti jakautuvat joko yksityiskohtien tai suurten kokonaisuuksien ihmisiksi.

Mitä haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen vahvasti arvopohjainen ihminen ja johtaja. Omiin arvoihini lukeutuvat avoimuus, oikeudenmukaisuus ja uteliaisuus. Näitä pyrin myös tuomaan esille omassa johtamisessani. Olen aika kärsimätön. Välillä kärsimättömyyteni ”loiskahtaa yli” ja näkyy myös ulospäin, mutta ehkä sitä voi pitää myös inhimillisenä.

Vapaa-ajallani vietän aikaa perheeni kanssa. Olen myös innostunut aikuisiällä tenniksestä. Pallon perään kentälle pyrin vähintään kerran viikossa.

Energia-alan kuulumiset:

Mitkä asiat kiinnostavat tällä hetkellä asiakkaita?

Maakaasu on toistaiseksi yrityksemme ja asiakkaidemme eniten käyttämä energiamuoto, joten viime aikoina Ukrainan sodan myötä erityisesti toimitusvarmuus, kaasun saatavuus, hintakehitys sekä kaasun hankintalähteet ovat olleet vahvasti tapetilla. Asiakkaidemme kiinnostus myös uusiutuviin kaasumuotoihin, kuten biometaaniin, on kasvussa. Pyrimme kehittämään tarjontaamme aktiivisesti asiakkaidemme toiveiden suuntaan. Tästä esimerkkinä on biokaasun tuotantoon investoiminen.

Toimintamme ytimessä ovat asiakkaan tarpeet, ja pyrimmekin olemaan asiakkaalle luotettava ja palveleva energiakumppani. Kaasun lisäksi tarjontamme energiapalveluissa kattaa laajasti vähäpäästöisiä energiaratkaisuja, kuten geotermistä energiaa, lämpöpumppuja ja energiankäytön optimointia. Näemme valtavaa potentiaalia energiapalveluliiketoimintamme kasvattamisessa.

Mitkä asiat korostuvat tulevaisuudessa? Mitä olisi tärkeää ottaa huomioon?

Vastuullisen toiminnan rooli kasvaa entisestään. Muutos tulee myös entistä selkeämmin näkymään omassa tarjonnassamme ja toiminnassamme. On tärkeää ymmärtää, että vastuullisuus on hyvin laaja teema ja kattaa ympäristön lisäksi myös muita näkökohtia.

Esimerkiksi tällä hetkellä sidosryhmillemme tärkeimpiä teemoja vastuullisuudessa ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen sekä vihreän siirtymän lisäksi muun muassa työterveys- ja turvallisuus sekä omaisuuden eheys ja kriittisten tapahtumien käsittely.

Näissä kuuntelemme sidosryhmiämme tarkalla korvalla ja tulemme entistä vahvemmin panostamaan heille tärkeiden teemojen edistämiseen osana toimintaamme.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin myyjämme ottavat sinuun yhteyttä!