Anni Sarvaranta – Kaasuliiketoiminnan johtaja

Anni Sarvaranta – Kaasuliiketoiminnan johtaja

Asiantuntija: Anni Sarvaranta, Auriksen Kaasuliiketoimintojen johtaja
Koulutus: Energiatekniikan DI, Aalto-yliopisto.
Kokemus: Yli 10 vuoden kokemus energia-alalta, mm. konsultoinnista, tuotehallinnasta, strategian ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä johtamisesta.

Mitä teet Auriksella?

Johdan Auriksen kaasuliiketoimintoja sekä konsernin strategian kehittämistä. Toimin kaasuyhtiöiden toimitusjohtajana.

Organisaatiossa on aina jokin syy, miksi uusi johtaja palkataan. Minut on palkattu Aurikselle kehittämään kaasuliiketoimintoja ja toisaalta auttamaan koko yhtiötä kehittymään tulevaisuuden muotoonsa.

Sanon aina, osaksi leikiten, että tehtäväni organisaatiossa kuin organisaatiossa on tehdä itseni turhaksi. Joko syy, miksi minut on palkattu, on täytetty, tai sitten toimintaympäristö on niin muuttunut, että tarvitaan toisenlainen johtaja jatkamaan työtä. Lisäksi ympärillä olevalle tiimille ja asiantuntijoille tulee antaa niin hyvät eväät, luottamus ja mahdollisuus kasvaa, että tekee itsensä lopulta turhaksi.

Kerro hieman taustastasi ja erityisosaamisestasi

Luonnehdin itseäni kehittäjäksi. Kaikissa merkittävissä työtehtävissäni on ollut jonkinlainen kehittämiskulma tai tarve muutokselle. Nautin ongelmanratkaisusta ja suurten, vaikeiden kokonaisuuksien pilkkomisesta pienempiin hallittaviin osiin. Melkein minkä tahansa ongelman voi pilkkoa ja riittävästi kun pilkkoo, pystyy sen ratkaisemaan suunnitelmallisella työllä. Yksin ei kuitenkaan kukaan pysty suuriin muutoksiin, tärkeää on saada tiimi mukaan muutokseen.

Hahmotan nopeasti suuria kokonaisuuksia, mutta pureudun myös yksityiskohtiin tarvittaessa. Pystyn purjehtimaan näiden välillä kohtuullisen vaivattomasti, joka ilmeisesti ei ole kovin tyypillistä. Ihmiset monesti jakautuvat joko yksityiskohtien tai suurten kokonaisuuksien ihmisiksi.

Mitä haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen vahvasti arvopohjainen ihminen ja johtaja. Omiin arvoihini lukeutuvat avoimuus, oikeudenmukaisuus ja rohkeus. Näitä pyrin myös tuomaan esille omassa johtamisessani. Olen aika kärsimätön. Välillä kärsimättömyyteni ”loiskahtaa yli” ja näkyy myös ulospäin, mutta ehkä sitä voi pitää myös inhimillisenä.

Vapaa-ajallani vietän aikaa perheeni kanssa. Olen myös innostunut aikuisiällä tenniksestä. Pallon perään kentälle pyrin vähintään kerran viikossa.

Energia-alan kuulumiset:

Mihin suuntaan energiamarkkinoilla ollaan menossa?

Vaikka muutos oli nähtävissä jo ennen sotaa, voi vuoden 2022 tapahtumia pitää käännekohtana matkalla kohti päästötöntä energiantuotantoa ja yhteiskuntaa. Vauhti on kiihtynyt.

Vaikka sota Ukrainassa hetkellisesti lisäsikin hiilen ja öljyn kulutusta näitä vähäpäästöisemmän maakaasun kustannuksella, on selvää, että yhtä tai kahta vuotta pidemmällä aikavälillä sota korostaa aikaisempaa paikallisempien, hajautetumpien ja huoltovarmempien energiaratkaisujen tarvetta.

Mitkä asiat kiinnostavat tällä hetkellä asiakkaita?

Maakaasu on toistaiseksi yrityksemme ja asiakkaidemme eniten käyttämä energiamuoto, joten viime aikoina Ukrainan sodan myötä erityisesti toimitusvarmuus, kaasun saatavuus, hintakehitys sekä kaasun hankintalähteet ovat olleet vahvasti tapetilla. Asiakkaidemme kiinnostus myös uusiutuviin kaasumuotoihin, kuten biometaanin, on kasvussa.

Toimintamme ytimessä ovat asiakkaan tarpeet, ja pyrimmekin olemaan asiakkaalle enemmänkin energiakumppani kuin ”pelkkä kaasunmyyjä”. Kaasun lisäksi tarjontamme energiapalveluissa kattaa laajasti vähäpäästöisiä energiaratkaisuja, kuten geotermistä energiaa, lämpöpumppuja ja energiankäytön optimointia. Yhtiönä näemme valtavaa potentiaalia energiapalveluidemme kasvattamisessa.

Mitkä asiat korostuvat tulevaisuudessa? Mitä olisi tärkeää ottaa huomioon?

Vastuullisen toiminnan rooli kasvaa entisestään. Muutos tulee myös entistä selkeämmin näkymään omassa tarjonnassamme ja toiminnassamme. On tärkeää ymmärtää, että vastuullisuus on hyvin laaja teema ja kattaa ympäristön lisäksi myös muita näkökohtia.

Esimerkiksi tällä hetkellä sidosryhmillemme tärkeimpiä teemoja vastuullisuudessa ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen sekä vihreän siirtymän lisäksi muun muassa työterveys- ja turvallisuus sekä omaisuuden eheys ja kriittisten tapahtumien käsittely.

Näissä kuuntelemme sidosryhmiämme tarkalla korvalla ja tulemme entistä vahvemmin panostamaan heille tärkeiden teemojen edistämiseen osana toimintaamme.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi, niin myyjämme ottavat sinuun yhteyttä!