ENERGIAA. TEHOKKAAMMIN. PUHTAAMMIN.

Auris Energia

Olemme suomalainen energiayhtiö, joka tarjoaa polttoainetta ja energiaa palveluna. Autamme asiakkaitamme parantamaan energiatehokkuutta puhtaimmilla ja tehokkaimmilla ratkaisuilla, joustavalla ja luotettavalla energialla sekä jatkuvalla energiankäytön optimoinnilla.

Autamme sinua ratkaisemaan kriittiset haasteet. Tarjoamme riippumatonta neuvontaa energiatehokkuuden kasvattamiseen ja samalla tehostamme toimintaasi puhtaimmalla mahdollisella energialla joustavasti ja luotettavasti.

Energiaa

Olemme suomalainen energiayhtiö, joka tarjoaa polttoainetta ja energiaa palveluna teollisuudelle, kiinteistöille, rakentamiseen ja kotitalouksille.

Tehokkaammin

Autamme asiakkaitamme parantamaan energiatehokkuutta puhtaimmilla ja tehokkaimmilla ratkaisuilla, joustavalla ja luotettavalla energialla sekä jatkuvalla energian käytön optimoinnilla. Puolitamme asiakkaidemme ostoenergian määrän ensimmäisen vuoden aikana.

Puhtaammin

Työskentelemme päivittäin puhtaamman yhteiskunnan puolesta auttamalla yrityksiä saavuttamaan CO2 -päästövähennystavoitteensa. Lupaamme puolittaa asiakkaidemme hiilidioksidipäästöt ensimmäisen vuoden aikana.

Teollisuudelle

Kerrostalot

Kiinteistöille

Kaasuliesi

Ravintoloille

Kaasua Kotitalouksille

Kotitalouksille

50%

vähemmän ostoenergiaa ja CO2 -päästöjä

Lue lisää energiatehokkuudesta

Valion tehtaan höyryntuotantoa ohjataan energianhinnan perusteella

Auris Energia tuottaa Valion tehtaan tarvitseman höyryn palveluna, jossa energiantuotantoa ja -käyttöä optimoidaan tuntitasolla. Tehtaan tarvitsema höyry tuotetaan aina sillä energialähteellä, joka kunakin hetkenä on edullisinta.

Optimoinnissa Auris Energia ottaa huomioon kaasun ja sähkön vaihtelevien hintojen lisäksi kattiloiden hyötysuhteet, tarvittavat ylös- ja alasajoajat sekä tehtaan energiantarpeen nopean vaihtelun.

Lue lisää menestystarinasta


Maakaasusta biokaasuun

Yrityksesi voi vaihtaa maakaasun helposti ympäristöystävälliseen ja uusiutuvaan biokaasuun. Voit käyttää kaasua yrityksesi prosesseissa ja lämmityksessä aivan kuten ennenkin, sillä biokaasu vastaa ominaisuuksiltaan maakaasua. Samat laitteet ja infrastruktuuri sopivat usein myös biokaasulle, joten muutostöille ei yleensä ole tarvetta.

Voit korvata maakaasun biokaasulla joko kokonaan tai vain osittain.

Lue lisää biokaasusta

Valitse tavoitteesi